1.  
 Farklı Azot Dozlarının Kırmızı Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi                                                                          
          
  Doğan Arslan 
1 Araştırma veya Yayının adı:  Farklı Azot Dozlarının Kırmızı Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi
 
 
2
Araştırmacıların Adı:  
Doğan Arslan Yalova Bahçe Kültürü Araştırma Ensttitüsü
Doç.Dr. Abdullah Öktem HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
   
   
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2001 2002
4 Proje vey aÇalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:   3. Ulusal Gübre Kongresi, 1. Cilt s:511-520, 11-13, Ekim 2004, Tokat. 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
ÖZET:  
 Bu çalışma Harran Ovası koşullarında 2001-2002 yetiştirme sezonunda Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında, bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Aştırmada Yerli Kırmızı, Fırat-87 ve Seyran-96 kırmızı mercimek çeşitleri kullanılmıştır. Azot dozları ise 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 kg da-1 olarak uygulanmıştır. Varyans analizine göre; incelenen özellikler azot dozu, çeşit ve azot dozu x çeşit interaksiyonu bakımından önemli bulunmuştur (P<0.01). Tane verimi 98.1 kg da-1 (Kontrol x Yerli Kırmızı) ile 238.8 kg da-1 (6 kg N da-1 x Seyran-96) arasında değişmiştir. Ekonomik analize göre; en kârlı ürün miktarı 6 kg N da-1 x Seyran-96 interaksiyonunda belirlenmiştir. Elde edilen en yüksek brüt kâr Seyran-96 çeşidinde 75 863 820 TL da-1, Fırat-87 çeşidinde ise 71 551 260 TL da-1 ile 6 kg N da-1 dozunda bulunmuştur. Seyran-96 ve Fırat-87 çeşitleri verilen azotu daha efektif kullanarak Yerli Kırmızı çeşidine göre brüt kârın daha fazla olmasına neden olmuştur. GAP bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen kırmızı mercimekte en uygun azot dozunun belirlendiği ve üreticilerin gelir seviyesini artırıcı nitelikte ve uygulamaya yönelik orijinal bir çalışmadır.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr