1.  
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE  MAKİNALI  PAMUK HASADINDA ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA   
Doç.Dr.Ramazan SAĞLAM
2.  
Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının  Pamuk  (Gossypium hirsutum l.)  Bitkisinde Verim, Tarımsal Özellikler ve Erkencilik  Kriterlerine Etkisi  Üzerinde Bir  Araştırma-I
Doç.Dr. M. Atilla GÜR Yrd.Doç.Dr. Osman ÇOPUR Yrd.Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL Prof.Dr. Mustafa OĞLAKÇI
3.  
Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk  (Gossypium hirsutum l.)  Bitkisinde Koza ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma  -II
Doç.Dr. M. Atilla GÜR     Yrd.Doç.Dr. Osman ÇOPUR    Yrd.Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL      Prof.Dr. Mustafa OĞLAKÇI
4.  
Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu (Physalis spp.)’nun Ekonomik Zarar Eşiği ve Kritik Periyodunun Saptanması • Doktora
Dr.Bekir BÜKÜN
5.  
Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra  Arası (Dar Sıra Aralıkları) ve Sıra Üzeri Aralıklarının Pamuğun Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi   Üzerinde Araştırmalar.
Yrd.Doç.Dr. Osman ÇOPUR                          Doç.Dr.  M. Atilla GÜR                          Yrd.Doç.Dr. Hasan  HALİLOĞLU
6.  
Pamukta (Gossypium hirsutum L.)Yaprak Döktürmenin Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi       
Bekir Çiçek                                                           Mustafa OĞLAKÇI
7.  
Pamuk Çeşitlerinin Tescile Esas Özelliklerinin Depolanmasında  Bilgisayar Programı Geliştirilmesi                                                                                                           
                 
Osman ÇOPUR 
1 Araştırma veya Yayının Adı: CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE  MAKİNALI  PAMUK HASADINDA ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Doç.Dr.Ramazan SAĞLAM HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl.
Zir.Yük.Müh. Bülent AKYOL HRÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1997 1999
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: V. Pamuk Kongresi. Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Enstitüsü Müdürlüğü ve Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Borsası Başkanlığı, 2002. Diyarbakır.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: -
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün pamuk üretim alanlarında makinalı ve elle pamuk hasadında hasat kayıplarının belirlenmesi amacıyla M 503, M97 ve N87 çeşitleri olmak üzere 3 pamuk çeşidinde bu araştırma yapılmıştır. Araştırmada doğal dökülme kayıpları, bitkide kalan ve hasat sırasında yere dökülen kütlü kayıp miktarları incelenmiştir. 1 000 dekarlık bir üretim alanında kütlü pamuk hasadında 6 deneme alanında 6.28 m2 ‘lik ölçüm alanlarında 5 tekrarlı olarak hasat kayıpları elle hasat ve makina ile hasat için  saptanarak değerler hesaplanmıştır. Ürün kayıpları, hasat öncesi ve hasat sırasında olmak üzere elle ve makine ile hasat için ayrı ayrı saptanmıştır. Toplam 1000 dekarlık pamuğun 495  dekarı makine ile, 505 dekarı elle hasat edilmiştir.
Genel toplam kayıplar makinalı hasatta % 12.6 ile % 26.3 arasında değişirken, elle yapılan hasatta  % 5.7 ile % 6.4 arasında saptanmıştır. Makinalı pamuk hasadında doğal dökülme kayıpları %2.67-6.91, hasat kayıpları % 5.4-11.5 ve bitkide kalan % 2.0-8.1 olarak saptanmıştır. Elle hasatta ise bu değerler sırası ile % 3.73-4.05, % 0.9-1.0 ve % 5.7-6.4 olarak saptanmıştır. 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının  Pamuk  (Gossypium hirsutum l.)  Bitkisinde Verim, Tarımsal Özellikler ve Erkencilik  Kriterlerine Etkisi  Üzerinde Bir  Araştırma-I
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Doç.Dr. M. Atilla GÜR Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
Yrd.Doç.Dr. Osman ÇOPUR Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
Yrd.Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
Prof.Dr. Mustafa OĞLAKÇI Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 01/03./1996 31/12/2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
 
4. Tarla Bitkileri Kongresi  17-21 Eylül 2001, Tekirdağ
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
Ziraat Fak. Dek
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, 1998 ve 1999 yıllarında, Harran Ovası koşullarında, farklı ekim zamanlarının bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinde verim,  tarımsal özellikler ve erkencilik kriterlerine etkisini saptamak amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında yürütülmüştür. Denemeler, bölünmüş parseller deneme deseninde; ekim zamanları (18 Nisan, 28 Nisan,  8 Mayıs, 18 Mayıs, 28 Mayıs, 8 Haziran ve 18 Haziran) ana parselleri ve çeşitler (Sayar-314 ve Stoneville-453) ise alt parselleri oluşturacak şekilde 4 tekrarlamalı;  parseller 4 sıralı, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm ve sıra uzunluğu 12 m  olacak şekilde düzenlenmiştir.
Araştırma sonucunda; ekimin gecikmesiyle kütlü pamuk verimi, meyve dalı ve koza sayılarının azaldığı; odun dalı sayısının arttığı ve bitki boyunun ise etkilenmediği saptanmıştır.
Ekimin gecikmesiyle ekimden taraklanmaya kadar olan gün sayısı, ekimden çiçeklenmeye kadar olan gün sayısı ve ekimden % 40-50 koza açma gün sayısının azaldığı, ilk meyve dalı boğum sayısının ise arttığı saptanmıştır.

1 Araştırma veya Yayının Adı: Harran Ovası Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Pamuk  (Gossypium hirsutum l.)  Bitkisinde Koza ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma  -II
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Yrd.Doç.Dr. Osman ÇOPUR
Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
Doç.Dr.  M. Atilla GÜR Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
Yrd.Doç.Dr. Abdulhabip ÖZEL Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
Prof.Dr. Mustafa OĞLAKÇI Zir. Fak. Tar Bit. Böl.
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 01/03./1996 31/12/2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
 
4. Tarla Bitkileri Kongresi  17-21 Eylül 2001, Tekirdağ
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
GAP İdaresi
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, 1998 ve 1999 yıllarında, Harran Ovası koşullarında, farklı ekim zamanlarının bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinde koza ve lif teknolojik özelliklerine etkisini saptamak amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında yürütülmüştür. Denemeler, bölünmüş parseller deneme deseninde; ekim zamanları (18 Nisan, 28 Nisan,  8 Mayıs, 18 Mayıs, 28 Mayıs, 8 Haziran ve 18 Haziran) ana parselleri  ve  çeşitler (Sayar-314 ve Stoneville-453) ise alt parselleri oluşturacak şekilde 4 tekrarlamalı; parseller 4 sıralı, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm ve sıra uzunluğu 12 m olacak şekilde düzenlenmiştir.
Araştırma sonucunda; ekimin gecikmesiyle  100 tohum ağırlığı,  çırçır randımanı,  lif kopma dayanıklılığı, lif yeknesaklık oranı  ve lif yansıtma değerinin azaldığı;  liflerin  inceldiği, lif uzunluğunun arttığı  ve koza ağırlığı ile  koza kütlü ağırlığının etkilenmediği  saptanmıştır.
 


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu (Physalis spp.)’nun Ekonomik Zarar Eşiği ve Kritik Periyodunun Saptanması.
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Dr.Bekir BÜKÜN
HR.Ü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Böl
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1997 2001
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: Ç. Ü. Fen Bilimleri Enst. Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. 110 s.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
Ç.Ü.Araştırma Fonu.
7 Araştırmanın Türü: Doktora
8 Türkçe Özet
 
Çalışmada Harran Ovası pamuk ekim alanlarında yapılan surveyler sonucunda Türkiye Florasında daha önce kayıtlı olmayan yeni bir tür, Physalis philadelphica var. immaculata Waterfall bulunmuştur. Ayrıca P. angulata’nın Rastlama Sıklığı % 95.92, P. philadelphica var.immaculata’nın Rastlama Sıklığı ise % 57.14 olarak saptanmıştır. Yapılan çimlendirme denemelerinde, her iki türün minimum çimlenme sıcaklığı 15 °C, optimum çimlenme sıcaklığı 30 °C ve maksimum çimlenme sıcaklığı, da 40 °C olarak belirlenmiştir. Gölgeleme çalışmaları sonucu, bitkilerin % 80’in üzerindeki gölgelemelerde yaşayamadıkları saptanmıştır. Ekonomik zarar eşiği 2000 yılı birim fiyatlarıyla, kullanılan herbisite bağlı olarak, 0.317 ile 0.380 adet/m2 olarak saptanmıştır. Ayrıca Physalis türlerinin en uygun mücadele zamanı (kritik periyot), çıkıştan itibaren birinci haftanın başlangıcı ile sekizinci haftanın ortasına kadar olan süre olarak belirlenmiştir. 
1 Araştırma veya  Yayın Adı: Harran Ovası Koşullarında Farklı Sıra  Arası (Dar Sıra Aralıkları) ve Sıra Üzeri Aralıklarının Pamuğun Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi   Üzerinde Araştırmalar.
 
 
2
Araştırmacıların Ünvanı ve Adı:

Fakültesi ve Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Osman ÇOPUR HRÜ   Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Doç.Dr.  M. Atilla GÜR HRÜ   Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Yrd.Doç.Dr. Hasan  HALİLOĞLU HRÜ  Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
3 Başlama ve Bitiş  Yılı: 01/03./1998 11/05/1999
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlanmadı
5

Yayınlandığı Yer

-
6 Destekleyen Kuruluş ve Kuruluşlar: HR.ARŞ. FONU
7 Araştırmanın Türü: Araştırma
8
Türkçe  Özet
 
Bu araştırma 1998 yılında,  Harran Ovası koşullarında farlı sıra arası  (25,40,70,76 ve 101 cm) ve sıra üzeri (5,10,15 ve 20 cm) aralıklarının pamukta (Gossypium hirsutum L.) verim ve kalite unsurlarına etkisini saptamak amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri araştırma alanında yürütülmüştür. Deneme, bölünmüş parseller deneme desenine göre; sıra arası aralıklar ana parselleri, sıra üzeri aralıklar ise alt parselleri oluşturacak şekilde 4 tekrarlamalı olarak oluşturulmuştur.  Parsel uzunlukları 12 m. ve 4’er sıralıdır.  Stoneville 453 pamuk çeşidi bitki materyali olarak seçilmiştir. 
Araştırma sonucunda; sıra arası uzaklığı arttıkça kütlü pamuk verimi, lif indeksi, lif uzunluğu lif kopma dayanıklılığı ve lif yeknesaklık oranının  arttığı; erkencilik oranı bitki boyu, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı, koza kütlü ağırlığının azaldığı; sıra üzeri uzaklığı azaldıkça; erkencilik oranı, koza kütlü ağırlığı,  lif yeknesaklık oranının arttığı; bitki boyu,  odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, koza sayısı ve lif kopma dayanıklılığının ise azaldığı saptanmıştır. 
Araştırma veya Yayının adı: Pamukta (Gossypium hirsutum L.)Yaprak Döktürmenin Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü (10pt)
Bekir Çiçek Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş
Mustafa OĞLAKÇI KSU. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş
Osman ÇOPUR HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  Şanlıurfa
   
Başlama ve Bitiş Yılı: 1998 1999
Proje veya Çalışma Durumu: Yayınlandı
Yayınlandığı Yer: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Dergisi 2003 Cilt 7, Sayı 1-2, Sayfa 45-52.
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: KSÜ. Araştırma Fonu Müdürlüğü, Kahramanmaraş
Araştırma Türü Araştırma
Türkçe Özet
Bu araştırma, 1998 ve 1999 yıllarında, pamukta % 40-50 oranında koza açılma devresi ile bitki büyümesinin durduğu devreden (cutout) (NAWF = nodes above white flower) =5.0-5.5) 15 ve 30 gün sonra, Finishâ(ethephon+cyclanilidae) kimyasalının  300 cc/da ve 400 cc/da dozları ile oluşturulan yaprak döktürme uygulamalarının verim ve kalite unsurlarına etkisini saptamak amacıyla, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak düzenlenmiş olup, bitki materyali olarak bölgenin standart çeşitlerinden birisi olan Sayar-314 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidi  kullanılmıştır.
Çalışma sonucunda: her iki yılda da, % 40-50 oranında koza açılım devresinde yapılan yaprak döktürme uygulamasında; kütlü pamuk verimi, koza ağırlığı ve koza kütlü pamuk ağırlığında azalmaların ve uygulama zamanın gecikmesine bağlı olarak bu değerlerde bir artış olduğu saptanmıştır. 100 tohum ağırlığı, çırçır randımanı, lif kopma dayanıklılığı, lif uzunluğu, kısa lif oranı, lif kopma uzaması ve grilik (Rd) değerleri yönünde ise, uygulamalar arasında istatistiki açıdan bir farklılık olmadığı bulunmuştur. 
Araştırma veya Yayının adı: Pamuk Çeşitlerinin Tescile Esas Özelliklerinin Depolanmasında  Bilgisayar Programı Geliştirilmesi
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü (10pt)
Güvercin Ramazan Ş. Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş
Osman ÇOPUR HR.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  63040 Şanlıurfa
   
   
Başlama ve Bitiş Yılı: 2003 2003
Proje veya Çalışma Durumu: Yayınlandı
Yayınlandığı Yer: Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,   13-17 Ekim 2003, Diyarbakır
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
Araştırma Türü Araştırma
Türkçe Özet
Bu çalışma, tescil aşamasını tamamlamış pamuk çeşitlerine ait özelliklerinin bilgisayar ortamında depolanması ve ileri yıllarda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Delphi.5 Programlama dilinin kullanıldığı bu çalışmada 5 ana bölüme göre program yazılmıştır. Bunlar,  Tarla verileri, Laboratuar Verileri, Fenolojik özellikler, Media Player ve Slayt oynatıcı ile Rapor bölümleridir. Çalışma aynı zamanda ıslah çalışmalarında da kullanılabilir niteliktedir. F2 kademesinde ve takip eden yıllarda seçilen bitkilerin özellikleri de yıl bazında kayıt altına alınabilir. Kayıt ve seçim işlemleri amaca uygun olarak rakamsal, metin ve görsel  değerlere göre yapılabilir.
Çeşit özellikleri Mikrosoft Excel ortamına da gönderilebilmekte ve Excel fonksiyonlarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Çalışmanın pamuk tescil işlemlerine ve pamuk ıslahında çalışan bilim adamlarına kolaylık getirmesi beklenmektedir. 

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr