1.  
HARRAN OVASINDA İKINCI ÜRÜN MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERI VE İŞLEMESIZ TARIMIN ETKILERI     
Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN Yrd.Doç.Dr. Gülşah BENGİSU Doç.Dr. Harun BAYTEKİN

 
2.  
Harran Ovasi Koşullarinda Kisintili Sulamanin II. Ürün Misir Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi 
H. Kirnak
C. Gençoğlan V. Değirmenci

 
3.  
 HARRAN OVASI KOŞULLARINDA II. ÜRÜN MISIRA (Zea mays L.) DEĞİŞİK GELİŞME DÖNEMLERİNDE UYGULANAN DESİCANT VE MİKRO ELEMENTİN VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ  • Yüksek Lisans
Ömer SÖĞÜT                                                        Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKTEM
 
4.  
Farklı Sulama Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde Verim Ve Su Tüketimine Etkisi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şimşek  
 
5.  
Determination Of Sowing Dates Of Sweet Corn (Zea mays L. Saccharata Sturt.) Under Şanlıurfa Conditions
Doç.Dr. Abdullah Öktem  

 
6.  
Harran Ovası Koşullarında Bazı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Tane Verimi ve Verim Unsurlarına Etkisi
Doç.Dr. Abdullah Öktem  
 


 
1 Araştırma veya Yayının Adı:
Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Ve İşlemesiz Tarımın 
Etkileri 
2
Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :
Fakültesi ve Bölümü:
Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN Harran Ü. Ziraat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Gülşah BENGİSU

Harran Ü. Ziraat Fakültesi
Doç.Dr. Harun BAYTEKİN Çannakale O.M.Ü. Ziraat Fakültesi
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 2001 2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
SU HAVZALARINDA TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ ve 
YÖNETİMİ SEM. 
18-20 Eylül 2002,
 Antakya /Hatay
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
-
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma   
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırda geleneksel toprak işleme yöntemlerinden pulluk ve çizelle toprak işleme ile toprak işlemesiz ekimin etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 1996 ve 1997 yıllarında Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, pullukla, çizelle işleme ve toprak işlemesiz konular karşılaştırılmıştır.
Araştırmada, tane verimi toprak işlemesi yapılmayan parsellerde diğer konulara göre % 15-20’lik bir azalma göstermiştir.

1 Araştırma veya Yayının Adı:
Harran Ovasi Koşullarinda Kisintili Sulamanin II. Ürün Misir Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
H. Kirnak
HRÜ.Zir. Fak. TYS Bölümü
C. Gençoğlan
HRÜ. Zir. Fak. TYS bölümü
V. Değirmenci
Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1/ 1/ 1999 10/ 10 /2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: -
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma 
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışma, mısır bitkisinin kısıntılı sulama uygulamalarında ortaya koyduğu verim ve gelişim tepkileri belirlemek amacıyla 1999-2000 yıllarında Harran Ovası koşullarında yürütülmüştür. Bu amaçla 5 konulu 3 tekrarlı bir deneme kurulmuştur. Kontrol parseline 7 günde bir etkili kök bölgesindeki mevcut nemi tarla kapasitesine çıkaracak şekilde sulama suyu uygulanırken, diğer konulara kontrol konusuna verilen suyun % 20, 40, 60, 80'i kadar su damla sulama sistemiyle uygulanmıştır. Kontrol konusuna denemenin birinci ve ikinci yılında sırasıyla toplam 1215 ve 1295 mm su uygulanmıştır. Anılan konuya ilişkin su tüketimi birinci yıl 1320 mm, ikinci yıl 1435 mm olarak belirlenmiştir. Söz konusu sulama konusunda dekara verim 1999 yılında 1294 kg; 2000 yılında ise 1405 kg olmuştur. Verilen su miktarındaki azalış oranına bağlı olarak bitki boyu, gövde çapı, yaprak alan indeksi ve kuru madde miktarında önemli düşüşler gözlenmiştir. Verim-tepki etmeni (ky) toplam büyüme mevsimi için 1999 ve 2000 yılı için sırasıyla 0.77 ve 0.81 olarak hesaplanmıştır.

1 Araştırma veya Yayının Adı:  HARRAN OVASI KOŞULLARINDA II. ÜRÜN MISIRA (Zea mays L.)DEĞİŞİK GELİŞME DÖNEMLERİNDE UYGULANAN DESİCANT VE MİKRO ELEMENTİN VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Ömer SÖĞÜT HR.Ü.Fen bilimleri Enstitüsü
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKTEM HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : - 1999
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
 

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, I.cilt Genel ve Tahıllar, s317-322, 15-18 Kasım 1999, Adana

 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: -
7 Araştırmanın Türü: Y.Lisans
8 Türkçe Özet

 

Bu çalışma Harran Ovası 2. ürün koşullarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 1997 yılında yürütülmüştür. Araştırmada Alimax, P.3394 ve Sele mısır çeşitlerine mikro element ve değişik gelişme dönemlerinde (kontrol, süt olum, süt olum sonu-sarı olum başı, sarı olum dönemi) desicant uygulamanın verim ve verim unsurları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada en yüksek tane verimi mikro element uygulamasından (1421 kg/da) alınmasına karşın;  sarı olum sonu desicant uygulaması (1381 kg/da) ve kontrol uygulaması (1404 kg/da) ile aralarında istatistiki farklılık bulunmamıştır. Ancak hasatta tane nemi kontrol uygulamasında %34.9 iken, sarı olum sonu desicant uygulamasında %20.4 olarak saptanmıştır. Desicant uygulaması ile verimde istatistiki olarak önemli azalma gözlenmezken; düşük nemde erken hasat, düşük kurutma maliyeti ve bir sonraki ürünün ekimine yeterli zaman bırakması bakımından önem taşımaktadır.

1 Araştırma veya Yayının adı:  Farklı Sulama Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde Verim Ve Su Tüketimine Etkisi
 
 
2
Araştırmacıların Adı:  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şimşek   HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Arş.Gör. Sinan Gerçek HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Doç.Dr. Abdullah Öktem HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
   
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 1998 2000
4 Proje vey aÇalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:   GAP 3. Tarım Kongresi,173-179, 2-3 Ekim, Şanlıurfa, 2003 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
ÖZET:  
 Bu çalışma; karık ve damla sulama yönteminin, mısır bitkisinde dört farklı sulama (2, 4, 6, 8 gün) aralığında verim su ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme 1998 ve 1999 yılları yetiştirme döneminde HR.Ü. Ziraat fakültesi deneme alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrurlu olarak yürütülmüştür. Her iki sulama yönteminde de tane verimleri, uygulanan sulama suyu miktarı artışı ile artmamıştır. Tane verimleri; karık sulamada ilk yıl için 10.86-13.80 t ha-1 ve ikinci yıl için 8.32-11.73 t ha-1, damla sulamada aynı yıllar  için 10.27-14.07 t ha-1 ve 9.53-13.30 t ha-1 arasında değişmiştir. Damla sulamada denemenin her iki yılında da 4 günlük sulama aralığı konusundan en yüksek verim alınırken, en düşük verim 8 günlük sulama aralığında belirlenmiştir. Damla sulama karık sulamaya göre daha fazla verim artışına ve su tasarrufuna neden olmuştur. Araştırma sonuçları ışığında Harran Ovasında, damla sulama yöntemi ile 4 günlük sulama aralığının mısır bitkisi için uygun sulama aralığı olduğu belirlenmiştir.

1 Araştırma veya Yayının adı:  Determination Of Sowing Dates Of Sweet Corn (Zea mays L. Saccharata Sturt.) Under Şanlıurfa Conditions
 
 
2
Araştırmacıların Adı:  
Doç.Dr. Abdullah Öktem HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Ayşe Gülgün Öktem Tarım Bakanlığı Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü
Arş.Gör. Yalçın Coşkun HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
   
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2000 2001
4 Proje vey aÇalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:   Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28, 83-91 (2004) 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
ÖZET:  
 Şeker mısırın Güneydoğu Anadolu bölgesinde en uygun ekim zamanını belirlemek amacıyla Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme alanında 2000 ve 2001 yıllarında Şanlıurfa’da yürütülülen çalışmada; 25 nisan, 10 mayıs, 25 mayıs, 10 haziran, 25 haziran, 10 temmuz, 25 temmuz, 10 ağustos ekim zamanları ele alınmıştır. Ekim zamanları arasında her iki deneme yılında da taze koçan verimi, tepe püskülü çiçeklenme süresi, koçan çapı, koçanda tane sayısı, taze tek koçan ağırlığı ve koçan kavuz oranı bakımından istatistiki önemde (**P < 0.01) farklılıklar belirlenmiştir. En yüksek taze koçan verimi 2000 ve 2001 deneme yıllarında (177.51 ve 172.30 kg ha-1) 25 temmuz; en düşük değerler ise (18.24 ve 15.53 kg ha-1) 25 nisan ekim zamanında belirlenmiştir. Taze koçan verimi her iki deneme yılında da erken ekim zamanlarında (25 nisan-25 haziran) düşük bulunmuştur. Araştırma sonuçları; şeker mısır için en uygun ekim zamanının Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde benzer iklim koşullarına sahip yerler için 25 haziran ile 25 temmuz arası olduğunu göstermiştir.

1 Araştırma veya Yayının adı:  Harran Ovası Koşullarında Bazı Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Tane Verimi ve Verim Unsurlarına Etkisi
 
 
2
Araştırmacıların Adı:  
Doç.Dr. Abdullah Öktem HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Can Ülger   Cukurova Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Arş.Gör. Yalçın Coşkun HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
   
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2000 2001
4 Proje vey aÇalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:   Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 51-58 (2004). 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Türkçe Özet
ÖZET:  
 Bu çalışma, mısır yetiştiriciliğinde kullanılan en uygun yabancı ot mücadele yönteminin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa’da yürütülmüştür. Araştırma konuları; herbisit uygulaması, el çapası, el çapası+traktör çapası ve kontrol uygulamalarından oluşmuştur. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak ikinci ürün koşullarında yürütülmüştür. Varyans analizi sonucunda; sömek oranı dışında incelenen bütün özellikler bakımından uygulamalar arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. En yüksek tane verimi herbisit uygulamasında, en düşük verim ise kontrol uygulamasında saptanmıştır. Yabancı ot mücadelesi yapılmayan kontrol uygulamasında; el çapasına göre %17.6, traktör+el çapasına göre %19.9 ve herbisit uygulamasına göre %37.9 daha az verim alınmıştır. Mısırda verim kaybını önlemenin yanında sonraki sezonda yetiştirilecek ürüne temiz tarla bırakmak için yabancı ot mücadelesinin mutlaka yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


 

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr