1.  
ŞANLIURFA BİBERİNİN SULAMA ARALIĞI VE SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ
 Yüksek Lisans

İsmail TAŞ


Yrd.Doç. Dr. Halil KIRNAK
 

Araştırma veya Yayının Adı:

ŞANLIURFA BİBERİNİN SULAMA ARALIĞI VE SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

İsmail TAŞ

HRÜ. Zir. Fak Tar. Yap. Sul. Böl.

Yrd.Doç. Dr. Halil KIRNAK

HRÜ. Zir. Fak Tar. Yap. Sul. Böl.

Başlama ve Bitiş Yılı :

-

2002

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

Yayınlandığı Yer:

 

Fen bilimleri Enstitüsü 2002. S 91 Şanlıurfa

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

Fen Bilimleri Enstitüsü

Araştırmanın Türü:

Yüksek Lisans Tezi

Türkçe Özet

 

Bu çalışma, Harran Ovası koşullarında yaygın olarak yetiştirilen  biber bitkisinin (Capsicum annum L.) sulama programının belirlenmesi amacıyla; 2001 yılında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür.

Araştırmada üç farklı sulama aralığı (2, 4 ve 6 gün) ile üç farklı bitki pan katsayısı (Kcp1 = 1.25, Kcp2 = 1.00 ve Kcp3 = 0.75) kullanılmıştır. Sulama suyu miktarı; açık su yüzeyi buharlaşma değerleri, bitki örtü yüzdesi ile düzeltilerek belirlenmiştir.

Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları 652-1010 mm, mevsimlik su tüketimleri ise 726-1069 mm arasında değişmiştir. Yöre koşullarında bitki su tüketiminin belirlenmesinde Radyasyon ve Penman yöntemlerinin kullanılabileceği saptanmıştır. Konulardan elde edilen verim değerleri 2444 - 4703 kg/da arasında değişim gösterirken, yapılan analizler sonucunda sulama aralığı ve bitki katsayılarının verim üzerine olan etkileri %1 düzeyinde önemli, etkileşimi ise önemsiz bulunmuştur. Ayrıca toplam su kullanım randımanı (WUE) 2.75-5.22 kg/da/mm, sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) 3.03-5.81 kg/da/mm ve sulama suyunun evapotranspirasyonu karşılama yüzdesi (I/ET) %85-96 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak; Harran Ovası koşullarında biber bitkisinin damla sulama yöntemiyle sulanmasında, sulama aralığı olarak 2 gün, bitki katsayısı olarak 1.25’in seçilmesinin ve bitki örtü yüzdesi değeri ile düzeltilmesinin uygun olacağı belirlenmiştir.

 
ŞANLIURFA BİBERİNİN SULAMA ARALIĞI VE SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans

İsmail TAŞ

Yrd.Doç. Dr. Halil KIRNAK
ŞANLIURFA BİBERİNİN SULAMA ARALIĞI VE SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans

İsmail TAŞ

Yrd.Doç. Dr. Halil KIRNAK

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr