1.  
YERLİ VE YABANCI ANTEPFISTIĞI ÇEŞİT VE TİPLERİNİN CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ'NDE SULANAN KOŞULLARDA ADAPTASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Prof.Dr. Bekir Erol AK Prof.Dr. Nurettin KAŞKA Zir. Yük. Müh. İzzet AÇAR Yrd. Doç. Dr. Ali IKINCİ

 
2.  
ŞANLIURFA İLİ ANTEPFISTIĞI ALANLARINDA Alternaria alternata (Fr.) Keissl.’NIN  POPULASYON GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ  
• Yüksek Lisans
Gökalp Kadir Güldür Mehmet Ertuğrul

 
3.  
SULANAN KOŞULLARDA ANTEPFISTIKLARINDA SIK DİKİMİN BÜYÜME, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKÎLERÎ
Prof.Dr. Bekir Erol AK Zir. Yük. Müh. İzzet AÇAR Yrd. Doç. Dr. Ali IKINCİ

 
4.  
SULU KOŞULLARDA değişik PISTACIA TÜRLERİNİN GÖVDE GELİŞİMİ VE MEYVEYE YATMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ                                                                                                   
                                  
Zir.Yük. Müh. Selim ARPACI                Dr. İbrahim DAĞDEVİREN            Prof.Dr. Bekir Erol AK            Dr. Hüseyin TEKİN
 

 
1 Araştırma veya Yayının Adı: YERLİ VE YABANCI ANTEPFISTIĞI ÇEŞİT VE TİPLERİNİN CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ'NDE SULANAN KOŞULLARDA ADAPTASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Prof.Dr. Bekir Erol AK HRÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa
Prof.Dr. Nurettin KAŞKA Sütçü İmam Üniversitesi Zİr. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. Kahramanmaraş
Zir. Yük. Müh. İzzet AÇAR Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, P.K. 32, 27001 Gaziantep
Yrd. Doç. Dr. Ali IKINCİ HRÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 01 / 01. / 1998 2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: III. International Symposium on Pistachios and Almonds 2002. 6 p., Zaragosa, Spain.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
TİGEM- 
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışmada yerli ve yabancı antepfıstığı çeşit ve tiplerinin Ceylanpinar Tanm İşletmesi’nde damla sulama yöntemiyle sulanan koşullarda adaptasyonu araştırılmaktadır.
Ülkemizde çok sayıda değişik antepfıstığı çeşit ve tipleri yetiştirilmektedir. Bu projeyle gerek ülkemizde bulunan standartları belirlenmiş çeşitler gerekse daha önceki yıllarda yabancı ülkelerden getirilmiş çeşitler ve seleksiyonla belirlenmiş tiplerin sulanan koşullarda meyveye yatma, verim ve kalite özelliklerinin karşılaştırılması yapılmaktadır.
Elde edilen ilk verilere göre, çeşitlerin aşı başarılan, anaç, kalem ve sürgün gelişimleri, çiçeklenme dönemleri, meyveye yatma özellikleri belirlenmiş, çeşitler arasında farklılıklar olduğu saptanmıştır.
  
1 Araştırma veya Yayının Adı: ŞANLIURFA İLİ ANTEPFISTIĞI ALANLARINDA Alternaria alternata (Fr.) Keissl.’NIN  POPULASYON GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Gökalp Kadir Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Ens
Güldür Mehmet Ertuğrul Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1 / 1 / 1999 1 / 11 / 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlanmadı
5 Yayınlandığı Yer: Tez
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
-
7 Araştırmanın Türü: Y.Lisans    Tezi
8 Türkçe Özet

 
Bu çalışma, Şanlıurfa İli Bozova, Birecik ve Halfeti ilçeleri antepfıstığı alanlarından seçilen toplam 9 bahçede, Alternaria alternata (Fr.) Keissl.’nın bitkinin farklı organlarındaki zarar şeklini ve ilk inokulum kaynaklarını saptamak, etmenin yıl içindeki populasyon gelişimini takip ederek, hastalık açısından risk dönemlerini belirlemek amacıyla 1999-2000 yıllarında yürütülmüştür.
Sonuçta; A. alternata’nın Şanlıurfa’da antepfıstığı ağaçlarının yaprak, yaprak sapı, meyve ve meyve salkımlarında zararlanmalara sebep olduğu belirlenmiştir. Etmenin ilk inokulum kaynaklarının sürgün kabuğu, gözler ve bahçede bir önceki vejetasyon döneminden kalma kurumuş meyve ve yaprak artıkları olduğu saptanmıştır. Etmenin bitki dokularına giriş yapmaya başladığı Mayıs ayı ile genel olarak populasyon gelişiminin artmaya başladığı Haziran ayının sonundan, hasada kadar ki dönemin, Şanlıurfa ili için hastalık açısından risk dönemlerini meydana getirdiği tespit edilmiştir.


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: SULANAN KOŞULLARDA ANTEPFISTIKLARINDA SIK DİKİMİN BÜYÜME, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKÎLERÎ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Prof.Dr. Bekir Erol AK HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa – TURKİYE
Zir. Yük. Müh. İzzet AÇAR Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gaziantep - TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Ali IKINCİ HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa – TURKİYE
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 01/01/1996 01/06/2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
 
Ulusal Sert Kabuklu Meyveler Çalışma Grubu Toplantısı, 28-30 Eylül 2000, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:41, s:32, Kahramanmaraş.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
GAP İDARESİ
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, 1996-2000 yıllan arasında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında yürütülmüştür. Bu çalışmada Pistaciacinsine giren türlerden Pistacia vera, L. (Antepfıstığı), Pistacia khinjuk Stocks (Buttum), Pistacia atlantica Desf (Atlantik Sakızı) ve Pistacia terebinthııs (Melengiç) anaç olarak kullanılmış ve 4 farklı dikim aralığı (6x6, 6x3, 6x2 ve 6x1 m) kullanılmıştır. Bu anaçlar üzerine, ülkemizde yaygınlaşması beklenen Siirt antepfıstığı çeşidi aşılamıştır.
Çalışmanın ilk yıllarında anaç dikimleri tamamlanmıştır. 1998 ve 1999 yıllarında ise aşılama çalışmaları yapılmıştır. 1998 yılında yapılan aşı başarı oranı, 1999 yılında yapılanlara göre daha düşük bulunmuştur. teki yıllık ortalamalar göre en yüksek (°/o 60.65) aşı başarı oranı Pistacia atlantica çöğürleri üzerine yapılan aşılamalardan elde edilmiştir. Öte yandan en düşük (°/o 39.25) aşı başarısı Pistacia terebinthus anacından elde edilmiştir.
Aşılamalardan sonra aşı sürgün boyu(cm), aşı noktası altı anaç çapı (mm) ve aşı noktası üzeri sürgün çaplan (mm) da saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre en fazla sürgün büyümesi Pistacia vera, en düşük sürgün boyu büyümesi ise Pistacia terebinthns üzerine yapılan aşılamalardan elde edilmiştir.
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

SULU KOŞULLARDA değişik PISTACIA TÜRLERİNİN GÖVDE GELİŞİMİ VE MEYVEYE YATMA 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı:

Fakültesi ve Bölümü:

Zir.Yük. Müh. Selim ARPACI
Antepfıstığı Arş. Enstitüsü, Gaziantep

Dr. İbrahim DAĞDEVİREN

Şanlıurfa Köyhizmetleri Araşt.  Enstitüsü

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr. Hüseyin TEKİN

Antepfıstığı Arş. Enstitüsü, Gaziantep

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1994

1998

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kon. 14-17 Eylül 1999, Ankara, 258-262, 1999.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 

TAGEM, Köy Hizmetleri Arş. Enst.

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Araştırmada, P. vera, P. khinjuk, P. atlantica ve P. terebinthus türlerinin yoz ve çöğürleri kullanılmıştır. Tüplü olarak yetiştirilen yoz ve çöğürler 1994 yılı şubat ayında Harran ovası Tektek dağlarının eteğinde bulunan alana 2x7 m, 4x7 m ve 6x7 m aralıklarla dikilmiştir. Anaç türlerinin geilişmelerini belirlemek amacıyla vejetasyon sonunda gelişme değerleri alınmıştır. Anaçlar üzerine Siirt:çeşidi ve uygun erkek aşılamaları yapılmıştır.  Meyve gözü oluşturan ağaçlarda karagöz sayımı yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde en iyi gelişme 35.23 mm anaç çapı ile P. atlanticatüründen, en zayıf gelişme ise 33.25 mm ile P. terebinthus'dan alınmıştır. Diğer türler bu iki grubun ortasında yer almıştır Aşı üzeri çapı yönünden yapılan değerlendirmelerde en fazla gelişme P. terebinthus üzerinden en zayıf  gelişme ise P. vera türünden alınmıştır. Sayılan meyveli ağaçlarda ağaç başına karagöz (meyve gözü) sayısı 16.7 ile P. terebinthus türünden alınırken, en düşük P. atlantica ve P. vera üzerine aşılanan ağaçlardan alınmıştır. Meyveli ağaç sayısı bakımından P. terebinthus üzerine aşılı 31 ağaçtan 19 tanesinde (%61) olmak üzere en fazla, en düşük ise P. khinjuk üzerine aşılı olan 28 aşılı ağaçtan 6 tanesinde (%21) meyve gözü oluşmuştur. Sonuç olarak kullanılan türler arasında gövde gelişimi bakımından P. atlantica, meyveye yatma bakımından ise P. terebinthus en iyi değerleri vermişlerdir.

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

SULU KOŞULLARDA değişik PISTACIA TÜRLERİNİN GÖVDE GELİŞİMİ VE MEYVEYE YATMA 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı:

Fakültesi ve Bölümü:

Zir.Yük. Müh. Selim ARPACI
Antepfıstığı Arş. Enstitüsü, Gaziantep

Dr. İbrahim DAĞDEVİREN

Şanlıurfa Köyhizmetleri Araşt.  Enstitüsü

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr. Hüseyin TEKİN

Antepfıstığı Arş. Enstitüsü, Gaziantep

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1994

1998

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kon. 14-17 Eylül 1999, Ankara, 258-262, 1999.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 

TAGEM, Köy Hizmetleri Arş. Enst.

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Araştırmada, P. vera, P. khinjuk, P. atlantica ve P. terebinthus türlerinin yoz ve çöğürleri kullanılmıştır. Tüplü olarak yetiştirilen yoz ve çöğürler 1994 yılı şubat ayında Harran ovası Tektek dağlarının eteğinde bulunan alana 2x7 m, 4x7 m ve 6x7 m aralıklarla dikilmiştir. Anaç türlerinin geilişmelerini belirlemek amacıyla vejetasyon sonunda gelişme değerleri alınmıştır. Anaçlar üzerine Siirt:çeşidi ve uygun erkek aşılamaları yapılmıştır.  Meyve gözü oluşturan ağaçlarda karagöz sayımı yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde en iyi gelişme 35.23 mm anaç çapı ile P. atlanticatüründen, en zayıf gelişme ise 33.25 mm ile P. terebinthus'dan alınmıştır. Diğer türler bu iki grubun ortasında yer almıştır Aşı üzeri çapı yönünden yapılan değerlendirmelerde en fazla gelişme P. terebinthus üzerinden en zayıf  gelişme ise P. vera türünden alınmıştır. Sayılan meyveli ağaçlarda ağaç başına karagöz (meyve gözü) sayısı 16.7 ile P. terebinthus türünden alınırken, en düşük P. atlantica ve P. vera üzerine aşılanan ağaçlardan alınmıştır. Meyveli ağaç sayısı bakımından P. terebinthus üzerine aşılı 31 ağaçtan 19 tanesinde (%61) olmak üzere en fazla, en düşük ise P. khinjuk üzerine aşılı olan 28 aşılı ağaçtan 6 tanesinde (%21) meyve gözü oluşmuştur. Sonuç olarak kullanılan türler arasında gövde gelişimi bakımından P. atlantica, meyveye yatma bakımından ise P. terebinthus en iyi değerleri vermişlerdir.

1

Araştırma veya Yayının Adı:

SULU KOŞULLARDA değişik PISTACIA TÜRLERİNİN GÖVDE GELİŞİMİ VE MEYVEYE YATMA 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı:

Fakültesi ve Bölümü:

Zir.Yük. Müh. Selim ARPACI
Antepfıstığı Arş. Enstitüsü, Gaziantep

Dr. İbrahim DAĞDEVİREN

Şanlıurfa Köyhizmetleri Araşt.  Enstitüsü

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr. Hüseyin TEKİN

Antepfıstığı Arş. Enstitüsü, Gaziantep

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1994

1998

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kon. 14-17 Eylül 1999, Ankara, 258-262, 1999.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 

TAGEM, Köy Hizmetleri Arş. Enst.

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Araştırmada, P. vera, P. khinjuk, P. atlantica ve P. terebinthus türlerinin yoz ve çöğürleri kullanılmıştır. Tüplü olarak yetiştirilen yoz ve çöğürler 1994 yılı şubat ayında Harran ovası Tektek dağlarının eteğinde bulunan alana 2x7 m, 4x7 m ve 6x7 m aralıklarla dikilmiştir. Anaç türlerinin geilişmelerini belirlemek amacıyla vejetasyon sonunda gelişme değerleri alınmıştır. Anaçlar üzerine Siirt:çeşidi ve uygun erkek aşılamaları yapılmıştır.  Meyve gözü oluşturan ağaçlarda karagöz sayımı yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde en iyi gelişme 35.23 mm anaç çapı ile P. atlanticatüründen, en zayıf gelişme ise 33.25 mm ile P. terebinthus'dan alınmıştır. Diğer türler bu iki grubun ortasında yer almıştır Aşı üzeri çapı yönünden yapılan değerlendirmelerde en fazla gelişme P. terebinthus üzerinden en zayıf  gelişme ise P. vera türünden alınmıştır. Sayılan meyveli ağaçlarda ağaç başına karagöz (meyve gözü) sayısı 16.7 ile P. terebinthus türünden alınırken, en düşük P. atlantica ve P. vera üzerine aşılanan ağaçlardan alınmıştır. Meyveli ağaç sayısı bakımından P. terebinthus üzerine aşılı 31 ağaçtan 19 tanesinde (%61) olmak üzere en fazla, en düşük ise P. khinjuk üzerine aşılı olan 28 aşılı ağaçtan 6 tanesinde (%21) meyve gözü oluşmuştur. Sonuç olarak kullanılan türler arasında gövde gelişimi bakımından P. atlantica, meyveye yatma bakımından ise P. terebinthus en iyi değerleri vermişlerdir.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr