1.  
ŞANLIURFA İLİ ANTEPFISTIĞI ALANLARINDA Alternaria alternata (Fr.) Keissl.’NIN  POPULASYON GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ • Yüksek Lisans
Gökalp Kadir Güldür Mehmet Ertuğrul

 
2.  
Pamukta yabancı otlarla en uygun mücadele zamanı                                                                                  
  Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN
 
3.  
Şanlıurfa’da buğday ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar                                                                                
           Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN

 
4.  
Gölgelemenin Geliç (Sorghum halepense (L.) Pers.) ve Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın gelişimine olan etkisi                   
         Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN
5.  
Sulanan Susamda (Sesamum indicum L.) Bulunan Yabancı Otlar ile  Bunların Oluşturdukları Yaş ve Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi                                                                                                                                                            Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN                   Dr.Erkan BOYDAK                       Arş.Gör. Engin YÜCEL                    Arş.Gör. Mehmet DEME

 
6.  
Harran Ovasında Pamukta Zarar Yapan Dikenlikurt (Earias insulana (Boisd.)) ve Pembekurt (Pectinophora gossypiella Sound.)’un Populasyon Gelişmesi, Yaygınlık ve Bulaşıklık Oranlarının Belirlenerek, Bulaşıklık Haritalarının Çıkarılması                                                                                                                   Prof Dr.Abuzer YÜCEL                                                                                        Dr. Levent ÜNLÜ

 
7.  
Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı Olan Bemisia spp. (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Populasyon Gelişimi ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi                                                                         Prof Dr.Abuzer YÜCEL                                                                                         Mehmet MAMAY

 
8.  
First Record of Spot Blotch caused by Bipolaris sorokiniana on Hordeum murinum in Turkey           
 
Hamit Kavak


 
9.  
Epidemic outbreaks of powdery mildew caused by Leveillula taurica on Capparis spinosa in Turkey
   
 Hamit Kavak


 
 
1 Araştırma veya Yayının Adı: ŞANLIURFA İLİ ANTEPFISTIĞI ALANLARINDA Alternaria alternata (Fr.) Keissl.’NIN  POPULASYON GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Gökalp Kadir Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Ens
Güldür Mehmet Ertuğrul Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1 / 1 / 1999 1 / 11 / 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlanmadı
5 Yayınlandığı Yer: Tez
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
-
7 Araştırmanın Türü: Y.Lisans    Tezi
8 Türkçe Özet

 
Bu çalışma, Şanlıurfa İli Bozova, Birecik ve Halfeti ilçeleri antepfıstığı alanlarından seçilen toplam 9 bahçede, Alternaria alternata (Fr.) Keissl.’nın bitkinin farklı organlarındaki zarar şeklini ve ilk inokulum kaynaklarını saptamak, etmenin yıl içindeki populasyon gelişimini takip ederek, hastalık açısından risk dönemlerini belirlemek amacıyla 1999-2000 yıllarında yürütülmüştür.
Sonuçta; A. alternata’nın Şanlıurfa’da antepfıstığı ağaçlarının yaprak, yaprak sapı, meyve ve meyve salkımlarında zararlanmalara sebep olduğu belirlenmiştir. Etmenin ilk inokulum kaynaklarının sürgün kabuğu, gözler ve bahçede bir önceki vejetasyon döneminden kalma kurumuş meyve ve yaprak artıkları olduğu saptanmıştır. Etmenin bitki dokularına giriş yapmaya başladığı Mayıs ayı ile genel olarak populasyon gelişiminin artmaya başladığı Haziran ayının sonundan, hasada kadar ki dönemin, Şanlıurfa ili için hastalık açısından risk dönemlerini meydana getirdiği tespit edilmiştir.
 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 

Critical period for weed control in cotton in Turkey.

2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN    
       
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2002 2004
4 Proje ve Çalışmanın Durumu: yayınlandı  
5 Yayınlandığı Yer: Weed Research, 44: 404-412.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Yok  
7 Araştırmanın Türü: Bireysel  
8 Türkçe Özet
Çalışma 2002-2004 yılları arasında yürütülmüştür. Pamukta yabancı otlarla en uygun mücadele zamanının pamuk ekiminden itibaren  başlangıcının 100-150 GDD ve krtik periyodun bitişinin 1006-1174 GDD olduğu saptanmıştır.
 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
The weed Flora of winter wheat in Şanlıurfa Turkey
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN    
       
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2003 2003
4 Proje ve Çalışmanın Durumu: yayınlandı  
5 Yayınlandığı Yer: Pakistan Journal of Biological Science 7 (9):1530-1534.
 
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Yok  
7 Araştırmanın Türü: Bireysel  
8 Türkçe Özet
Şanlıurfa’da buğday ekim alanlarında sorun olan yabancı otların, Yoğınluk ve yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada saptanan yabancı otlar ve yoğunlukları sırasıyla Avena fatua (25.16 bitki m2), Galium aparine (15.3 bitki m2), Sinapis arvensis (7.48 bitki m2), Vaccaria pyramidata (6.84 bitki m2), Isatis tinctoria (5.35 bitki m2), Echinaria capitata (4.95 bitki m2),Fumaria officinalis şeklinde saptanmıştır. Fabaceae familyası 14 tür, Cruciferae familyası 13 tür ve Astereceae familyasından 12 tür belirlenmiştir.. Apiaceae familyası enfazla tür bulunduran familya olmuştur.


 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
Effects of Shading on the Growth of Sorghum halepense (L.) Pers. and Xanthium strumarium L.
 
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN    
       
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 1995 1996
4 Proje ve Çalışmanın Durumu: yayınlandı  
5 Yayınlandığı Yer: Türkiye Herboloji Dergisi, 5(2): 43-53
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Yok  
7 Araştırmanın Türü: Master  
8 Türkçe Özet
Çalışmada gölgelemenin Geliç (Sorghum halepense (L.) Pers.) ve Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın gelişimine olan etkisi araştırılmıştır. Her iki yabancı ot türünün gölgeleme miktarına bağlı olarak oluşturdukları biomass sera koşullarında araştırılmıştır.
Güneş ışığı yapay olarak %40, %44, %65, %96.5 ve %100 oranında gölgelendirilmiş elde edilmiş ve ayrıca çalışmada gölgeleme yapılmayan kontrol de denemeye alınmıştır. Gölgeleme miktarı %65 olarak alınan denemede X. strumarium’un boyunda kontrole oranla %50 oranında azaldığı saptanmıştır. Bununla beraber, %96.5 ve %100 gölgeleme oranında her iki bitkinin gelşimi çok zayıf olumuş, çimlenmesinden bir iki hafta sonrada ölmüşlerdir. Bitkilerin meyvelenme ve başak bağlamaları açısından gölgeleme oranının arttırılması sonucunda S. halepense, X. strumarium’dan daha fazla olumsuz etkilenmiştir. Vejetatif gelişim açısından ise S. halepense, X. strumarium’dan çok daha fazla duyarlılık göstermiştir. 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
Sulanan Susamda (Sesamum indicum L.) Bulunan Yabancı Otlar ile  Bunların Oluşturdukları Yaş ve Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi
 
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN    
  Dr.Erkan BOYDAK    
  Arş.Gör. Engin YÜCEL    
  Arş.Gör. Mehmet DEME    
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2004 2004
4 Proje ve Çalışmanın Durumu: yayınlandı  
5 Yayınlandığı Yer: HR.Ü.Zir. Fak Dergisi 9 (1):31-35
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Yok  
7 Araştırmanın Türü: Münferit  
8 Türkçe Özet
Bu çalışmada, Şanlıurfa koşullarında sulanan susam yetiştiriciliğinde bulanan yabancı türleri ve bu türlerin oluşturduklarıyaş ve kuru ağırlıklar belirlenmiştir. Çalışma 2004 yılında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Yabancı ot türlerinin yüzde kaplama alanları ve metrekaredeki yoğunlukları saptanmıştır. Ayrıca bu yabancı otların yaş ve kuru ağırlıkları hesaplanarak oluşturdukları biyomasları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, sulama yapılan susam alanında, A. albus, A. retroflexus, C. arvensis, C. dactylon, G. glabra, P. farcta, S. halepense, T. terrestris ve X. strumarium yabancı ot türlerinin sorun olduğunu göstermiştir. Ayrıca bunlar içerisinde X. strumarium en yüksek yaş ve kuru madde oluşturan yabancı ot olmuştur.
Yabancı otlanmadan dolayı susam verimi %65.6’lık bir verim kaybı ile sadece 43.7 kg/da olarak belirlenmiştir


 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
Sulanan Susamda (Sesamum indicum L.) Bulunan Yabancı Otlar ile  Bunların Oluşturdukları Yaş ve Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi
 
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN    
  Dr.Erkan BOYDAK    
  Arş.Gör. Engin YÜCEL    
  Arş.Gör. Mehmet DEME    
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2004 2004
4 Proje ve Çalışmanın Durumu: yayınlandı  
5 Yayınlandığı Yer: HR.Ü.Zir. Fak Dergisi 9 (1):31-35
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Yok  
7 Araştırmanın Türü: Münferit  
8 Türkçe Özet
Bu çalışmada, Şanlıurfa koşullarında sulanan susam yetiştiriciliğinde bulanan yabancı türleri ve bu türlerin oluşturduklarıyaş ve kuru ağırlıklar belirlenmiştir. Çalışma 2004 yılında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Yabancı ot türlerinin yüzde kaplama alanları ve metrekaredeki yoğunlukları saptanmıştır. Ayrıca bu yabancı otların yaş ve kuru ağırlıkları hesaplanarak oluşturdukları biyomasları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, sulama yapılan susam alanında, A. albus, A. retroflexus, C. arvensis, C. dactylon, G. glabra, P. farcta, S. halepense, T. terrestris ve X. strumarium yabancı ot türlerinin sorun olduğunu göstermiştir. Ayrıca bunlar içerisinde X. strumarium en yüksek yaş ve kuru madde oluşturan yabancı ot olmuştur.
Yabancı otlanmadan dolayı susam verimi %65.6’lık bir verim kaybı ile sadece 43.7 kg/da olarak belirlenmiştir


 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
Harran Ovasında Pamukta Zarar Yapan Dikenlikurt (Earias insulana(Boisd.)) ve Pembekurt (Pectinophora gossypiella Sound.)’un Populasyon Gelişmesi, Yaygınlık ve Bulaşıklık Oranlarının Belirlenerek, Bulaşıklık Haritalarının Çıkarılması
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Prof Dr.Abuzer YÜCEL    
  Dr. Levent ÜNLÜ    
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2002 2004
4 Proje ve Çalışmanın Durumu:    
5 Yayınlandığı Yer:  
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar HÜBAK  
7 Araştırmanın Türü: Münferit  
8 Türkçe Özet
Lepidoptera takımı içerisinde yer alan Dikenlikurt ve Pembekurt, pamukta önemli zararlara yol açmaktadır. Dikenlikurt’un populasyonu, 1999 ve 2001 yıllarında ekonomik zarar eşiğini aşmasından dolayı çiftçiler tarafından ilaçlı mücadele yapılmıştır. Dikenlikurt’un çiftçiler tarafından bilinip tanınmasına rağmen, Pembekurt zararlısını ova çiftçisi halen tanımamakta ve zarar yaptığını bilmemektedir. Ayrıca çiftçilerin büyük bir kısmı bir sonraki yıl ekeceği tohumluk problemini kendi tarlasından elde ettiği pamukların çiğidini kullanarak gidermektedir. Bu da bulaşık tohumların ekilip Pembekurt populasyonunun artmasına neden olmaktadır. Dikenlikurt ve Pembekurt 1998-2000 yıllarında Harran Ovası’ndan toplanan kör kozalarda sırasıyla; %13.7, %43.1 ve %26.6 oranında bir bulaşıklık sergilemiştir (Ünlü, 2001). Şanlıurfa’da 50’ye yakın çırçır fabrikası bulunmasına rağmen sadece ikisinde sawgin bulunmaktadır. Dolayısıyla çiftçilerin büyük bir kısmı, pamuklarını normal çırçır yaptırarak, elde ettikleri çiğitleri tohumluk olarak kullanabilmektedir. Bu da tohumlarla bulaşan Pembekurt’un populasyonunun artmasına sebep olmaktadır. Çalışmayla Harran Ovası genişçe taranarak bu zararlıların bulaşıklık haritası köy köy çıkarılarak, elde edilecek veriler çiftçi ve teknik elemanlarca faydalı hale getirilecektir.


 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı Olan Bemisia spp. (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Populasyon Gelişimi ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
 
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Prof Dr.Abuzer YÜCEL    
  Mehmet MAMAY    
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2002 2003
4 Proje ve Çalışmanın Durumu:    
5 Yayınlandığı Yer:  
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar HÜBAK  
7 Araştırmanın Türü: Yüksek Lisans  
8 Türkçe Özet
Bu çalışmada Harran ovası pamuk ekim alanlarında zararlı olan Bemisia spp.’nin populasyon gelişimi ve doğal düşmanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2002 yılında, Harran Ovası’nda, Çavdarlı, Karaali ve Külünçe köylerinde yürütülmüştür.
            Bemisia spp.’nin ergin dönemlerinin populasyon gelişimini belirlemek için, sarı yapışkan tuzak ve gözle kontrol metodu, ergin öncesi dönemlerinin populasyon gelişimini belirlemek için, yaprak alma metodu, doğal düşmanlarının belirlenmesi için de, gözle kontrol ve atrap sallama metotları kullanılmıştır.
            Çalışmalar sonunda zarar yapan beyazsinek türlerinin Bemisia tabaci (Gennadius) ve Bemisia argentifolii Bellow & Perring olduğu ve bu türlerin populosyanlarının, Karaali’de oldukça yüksek olduğu, Külünçe ve Çandarlı’da ise, sezon boyunca düşük olduğu anlaşılmıştır.Belirlenen doğal düşmanlardan predatör türler ise, Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze), Stethorus gilvifrons (Mulsant), Chrysoperla carnea Stephens, Nabis punctatus Costa, Geocoris megacephalus (R.), Piocoris sp., Camptobrochis sp. ve Cardiastethus sp. olarak belirlenmiştir.


 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
First Record of Spot Blotch caused by Bipolaris sorokiniana on Hordeum murinum in Turkey
 
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Hamit Kavak    
       
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2002 2003
4 Proje ve Çalışmanın Durumu:    
5 Yayınlandığı Yer: Canadian Journal of Plant Pathology  
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar    
7 Araştırmanın Türü: Bireysel çalışma  
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışmada Bipolaris sorokiniana’ nın neden olduğu leke hastalığı, yabani arpa Hordeum murinum’ un doğal populasyonlarında tespit edilmiştir. Patojen hasta bitkilerden izole edilerek kontrollu şartlarda çoğaltılmıştır. Yine kontrollu ortamda yetiştirilen yabani arpanın yaprak ve kök organlarına yapay inokulasyonlar denenerek bitkinin konukçu düzeyi belirlenmiştir.


 
1  
Araştırma veya Yayının Adı:
 
Epidemic outbreaks of powdery mildew caused by Leveillula taurica on Capparis spinosa in Turkey
 
2 Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
  Hamit Kavak    
       
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2003 2004
4 Proje ve Çalışmanın Durumu:    
5 Yayınlandığı Yer: Plant Pathology  
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar    
7 Araştırmanın Türü: Bireysel çalışma  
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışmada önemli bir külleme hastalığı olan Leveillula tauricanın keber olarak bilinen Capparis spinosaüzerindeki epidemik boyutu incelenmiştir. Bu bitkinin çiçekleri yörede toplanarak tüketilmekte veya ithal edilmektedir. Etmenin laboratuar şartlarında incelenerek, makroskobik ve mikroskobik tanımlaması yapılmıştır Bu çalışma bahsedilen hastalık etmeninin ilk tanımlanmış konukçusu olarak yayımlanmıştır.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr