1.  
Tuz stresi altında yetiştirlen çileklere Kalsiyum Nitrat’ın yapraktan uygulamalarının etkisi.
Yrd.Doç.Dr. Cengiz KAYA Prof.Dr. Bekir Erol AK Dr. David HIGGS Dr. Bernado Murillo-Amador

 
2.  
Ispanakta NaCl ile nitrat birikimi arasındaki ilişkiler
Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYA Prof. Dr. David HIGGS Ziraat Müh.  Nazmi KÜÇÜK

 
3.  
GAP Bölgesinde baz şeftali çeşitlerinin fenolojik vepomolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma 
Zir.Yük.Müh. İsmail TOSUN
Prof.Dr. Bekir Erol AK Zir.Y. Müh.İzzet AÇAR

 
4.  
Su Stresi Altindaki Kiraz Fidanlarinda Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi
H. Kirnak
M. Naim DEMİRTAŞ

 
5.  
GAP BÖLGESİ'NDE ÇİLEKTE FARKLI SULAMA ARALIKLARI İLE SULAMA DÜZEYLERİNİN VERIM, KALİTE VE YAPRAK BİTKİ BESİN ELEMENT KAPSAMINA ETKİLERİ
Prof.Dr. İbrahim BOLAT Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞİMŞEK Prof.Dr. Bekir Erol AK
Yrd. Doç. Dr. Ali IKINCİ Dr. Sinan GERÇEK Yrd.Doç.Dr. Halil KIRNAK

 
6.  
GÜNEYDOGU ANADOLU BOLGESİNDE DEGIŞİK NAR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN 
Arş..Gör. Cenap YILMAZ Prof.Dr. Bekir Erol AK Yrd.Doç.Dr. Ali IKINCİ

 
7.  
GUNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN UYGUN PIKAN ÇESİTLERİNDE MEYVE KALİTE VE VERİMLİLİK KOMPONENTLERİNİN BELİRLENMESİ
             Prof.Dr. Onder TUZCU Arş.Gör. Bilge YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Ali İKİNCİ


 


 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Tuz stresi altında yetiştirlen çileklere Kalsiyum Nitrat’ın yapraktan uygulamalarının etkisi.

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Yrd.Doç.Dr. Cengiz KAYA

HR.Ü: Ziraat Fak. Bahçe Bitk. Böl.

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü: Ziraat Fak. Bahçe Bitk. Böl.

Dr. David HIGGS
Environ.  Sciences, Univ. of  ertfordshire, U.K. 

Dr. Bernado Murillo-Amador

Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, Mexico

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2000

2000

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Australian Journal of Experimental Agriculture. 2002. 42, 63 I –636, 2002.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Tüp içerisinde yetiştirilen iki çilek çeşidinde yapraktan uygulanan Kalsiyum nitratın  tuzlu koşullara karşı dayanımları araştırılmıştır

 

9

Title and Abstract

 

Influence of foliar-applied calcium nitrate on strawberry plants grown under salt-stressed conditions

 

A pot experiment was carried out with strawberry (Fragaria x ananassa Duch) cultivars Oso Grande and Camarosa in sand culture to investigate the effects of foliar-applied calcium nitrate [Ca(N03,b] to plants grown at high salinity (Nad, 35 mmol/L). Treatments were (i) nutrient solution alone (C), (ii) nutrient solution +Ca(N03)2 (9 mmol/L) as a foliar application (C+Fo), (iii) nutrient solution + NaCI (35 mmoI/L) (C+S) and (iv) nutrient solution + NaCI (35 mmol/L) + Ca(N03)2 (9 mmol/L) as a foliar application twice weekly (C+S+Fo). The plants grown at high NaCI had less dry matter and lower fruit yield and chlorophyll content than those grown in normal nutrient solution for both cultivars. Foliar Ca(NO3)2 sprays ameliorated the negative effects of salinity on plant growth, chlorophyll content and fruit yield. Membrane permeability increased with high NaCI and was reduced by Ca(NO3)2 sprays. Sodium concentration in plant tissues increased in both cultivars in the high NaCI treatment. Concentrations of calcium and nitrogen were much lower in plants grown in high NaCI than in unstressed plants and foliar Ca(NO3)2 sprays increased concentrations of both nutrients..
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

ISPANAKTA NaCl İle NİTRAT BİRİKİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :               

Fakültesi ve Bölümü:

Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYA

Ziraat Fakültesi,  Toprak Bölümü

Prof. Dr. David HIGGS

University of Hertfordshire

Ziraat Müh.  Nazmi KÜÇÜK

Ziraat Fakültesi,  Bahçe Bitkileri Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2001

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlanmadı

 

5

Yayınlandığı Yer:

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ve University of Hertfordshire.

7

Araştırmanın Türü:

 Araştırma 

8

Türkçe Özet

 

Ispanak hızlı büyüme ve tüketici tarafından arzu edilen koyu renk için önemli düzeyde azota ihtiyaç duymaktadır. Kışın düşük ışık yoğunluğu nedeniyle, yapraklı sebzelerde  yüksek düzeyde nitrat birikimi olmaktadır. Bu ise halk sağlığı açısında arzu edilmemektedir. Gelişmenin ilk aşamasında suni ışık kullanımı hem bitki gelişimini artırabilir ve hem de yapraklarda nitrat birikimini azaltabilir ancak bu ekonomik değildir. Alternatif yaklaşım ise, nitrat birikimini azaltacak ve aynı zamanda bitki gelişimini olumsuz etkilemeyecek şekilde besin çözeltisinin konsantrasyonu düzenlene bilinir. NaCl’un besin alımını ve dengesini etkilediği çok iyi bilinmektedir., örneğin Cl- ile  NO3arasındaki etkileşim.  Bu interaksiyonları çalışmak amacıyla saksıda ıspanak bitkisi yetiştirilmiş olup NaCl ün uygulanması ile bitki gelişmesi ve kalitesi olumsuz etkilenmeden nitrat alımının azaltılma olanakları araştırılmıştır.  
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

GAP BÖLGESİNDE BAZI ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİNİN FENOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Zir.Yük.Müh. İsmail TOSUN
TİGEM- Ceylanpınar tarım işletmesi

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Zir.Y. Müh.İzzet AÇAR

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Gaziaantep

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1996

1997

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

I. Sert Çekirdekli Meyveler Sem. Yalova, 25-28 Eylül 2001., Bildiriler Kitabı, 423-434.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TİGEM

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışma, Ceylanpinar Tarım işletmesine bağlı Beyazkule işletmesinde 1996-1997 yıllarında yürütülmüştür. Beyazkule işletme arazisi üzerinde bulunan CEYTAM Araştırma istasyonunda 1991 yılında tesis edilen 18 çeşit şeftali (June gold. Dawnee, Springtime, Harbinger, Dixired, Golddust, Flavercrest, Springcrest, Cardinal, Sunbrile, Maygold. Redhaven, Legacy, M.G. free, Ranger, S.delicious, Glohaven ve Coronet) çeşitlerinin 1996-1997 yıllarındaki fenolojik ve pomolojik özellikleri saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre şeftali çeşitlerinde çiçeklenmenin yıllara göre değişmekle beraber Mart ve Nisan aylarında olduğu gözlenmiştir. Öte yandan meyvelerin pomolojik analizlerinin iki yıllık ortalama değerlerine göre Meyve eni 2.1 cm ile 4.1 cm arasında. Meyve boyunun 2.80 ile 4.00 cm, çekirdek evi büyüklüğünün 2.05 ile3.10 cm arasınca. SÇKM oranının %11.50 ile %14.00 arasında Meyve ağırlığının 43.2 g ile 76.4 g, Çekirdek ağırlığının 3.64 ile 8.84 gram arasında değiştiği belirlenmiştir.

Yapılan sübjektif değerlendirme sonucunda Meyve etinin sulu ve meyve tadının iyi kategorisinde olduğu, olgunlaşmanın diğer bölgelere göre daha erken olduğu gözlenmiştir.

 


 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Su Stresi Altindaki Kiraz Fidanlarinda Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

H. Kirnak
Zir. Fak. TYS Bölümü
M. Naim DEMİRTAŞ

Maltya meyvecilik araştırması

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1/ 1/ 2001

10/ 10 /2001

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışma Mahlep anacı üzerine aşılı Dalbastı kiraz çeşidinin farklı su stresi seviyesinde ortaya koyduğu fizyolojik (yaprak su potansiyeli, yaprak oransal su kapsamı, klorofil miktarı) ve morfolojik (sürgün uzunluğu, yaprak alanı, gövde çapı) reaksiyonlar incelenmiştir. Araştırma serada saksılarda yetiştirilen bir yaşlı fidanlara Haziran-Ağustos aylarında 75 gün süreyle faydalı suyun %100 (kontrol), %75, %50 ve %25’i düzeyinde her gün su verilerek yürütülmüştür. Su stresi uygulamaları büyümenin, yaprak su potansiyelinin, yaprak oransal nem içeriğinin ve klorofilin azalmasına yol açmıştır. Su stresinin büyüme üzerindeki engelleyici etkisi en fazla yaprak alanında tespit edilmiş, bunu sırasıyla sürgün ve gövde çapındaki değişimler izlemiştir. Genel olarak su stresinin şiddetiyle, ölçülen fizyolojik parametreler arasında lineer bir ilişki gözlenmiştir. Günlük su kullanımındaki azalmalara paralel olarak; yaprak su potansiyeli, şiddetli su noksanlığının hissedildiği %25 konusunda, 75’nci gün sonunda –35 bara kadar düşmüştür. Bitkilerin streste kaldıkları süre uzadıkça su noksanlığının yarattığı fizyolojik ve morfolojik değişimler kendine daha da belirginleştirmiştir
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

GAP BÖLGESİ'NDE ÇİLEKTE FARKLI SULAMA ARALIKLARI İLE SULAMA DÜZEYLERİNİN VERIM, KALİTE VE YAPRAK BİTKİ BESİN ELEMENT KAPSAMINA ETKİLERİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Prof.Dr. İbrahim BOLAT

HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 63200 Şanlıurfa – TURKİYE

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ŞİMŞEK

HRÜ.  Zir. Fak. Tanmsal Yapılar ve Sulama Böl, 63200 –Şanlıurfa

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 63200 Şanlıurfa – TURKİYE

Yrd. Doç. Dr. Ali IKINCİ

HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 63200 Şanlıurfa – TURKİYE

Dr. Sinan GERÇEK

HRÜ.  Zir. Fak. Tanmsal Yapılar ve Sulama Böl, 63200 –Şanlıurfa

Yrd.Doç.Dr. Halil KIRNAK

HRÜ.  Zir. Fak. Tanmsal Yapılar ve Sulama Böl, 63200 –Şanlıurfa

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

01 / 01 / 1998

31 / 12 / 2001

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

TÜBİTAK – Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu (TARP), 20-21 Eylül 2000, 10 s., Şanlıurfa.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışma, 1998-2000 yıllan arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şanlıurfa koşullarında yürütülmüştür. Üç çilek çeşidinde (Oso Grande, Tudla ve Camarosa) damla sulama sisteminde üç farklı sulama aralığı (1, 2 ve 3 gün) ve üç değişik sulama düzeyinin (Class A pan buharlaşma oranının %75, %100 ve %125'i) etkileri incelenmiştir. Deneme, frigo fidelerle siyah  plastik malç serilmiş seddeler üzerine dikilen bitkilerle kurulmuştur.

Sulama uygulamaları meyve iriliğini, meyve verimini (g/bitki), meyve sayısını (adet/bitki) ve meyvenin SÇKM ( TSS- Total Soluble Solid) içeriğini etkilemiştir. Çeşitlere göre değişmekle birlikte en iri meyveler ve en yüksek verim 2-3 gün aralıklarla, k= 0.75 veya k=1.00 düzeyinde yapılan sulamalardan elde edilmiştir.

Sulama uygulamalarının yaprak bitki besin elementi kapsamlarında değişik etkiler yaptığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, bütün uygulamalarda yaprak bitki besin elementi kapsamlarının yeteri düzeyde bulunduğu tespit edilmiştir.
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

GÜNEYDOGU ANADOLU BOLGESİNDE DEGIŞİK NAR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN 

ÇÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 01330 Adana  

Arş..Gör. Cenap YILMAZ(

ÇÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 01330 Adana

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HRÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa

Yrd.Doç.Dr. Ali IKINCİ

HRÜ. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

01./01/ 1998

31 /12 /1999

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

TÜBİTAK – Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu (TARP), 20-21 Eylül 2000, 18 s., Şanlıurfa. 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Nar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yıllardır yetiştirilen geleneksel bir meyvesidir. Buna rağmen bölgede ihtiyacı karşılayacak ölçüde kapama bahçeler mevcut değildir. Oysa bölge için uygun çeşitlerle kurulmuş yeterli miktarda kapama bahçeye gereksinim duyulmaktadır.

Deneme, 1998 ve 1999 yılları arasında, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Koruklu Araştırma İstasyonu’nda 41 nar çeşidi ile yürütülmüştür.

Denemenin amacı değişik bölgelerden selekte edilen toplam 41 nar çeşidinin GAP'ta verim ve kalite özelliklerinin saptanması ve bunun sonucunda da bölgeye uyabilecek nar çeşitlerinin belirlenmesidir.

Elde edilen bulgulara göre, en verimli çeşitler 33 N 26 Çekirdeksiz VI, 01 N 03 Fellahyemez II, 33 N 16 Silifke Aşısı, 07 N 08 Hicaznarı Millesi, 10/3 Kara I, 2/3 Japon Narı, 33 N 23 Çevlik ve Boncuk olarak belirlenmiştir.

31 N 07 Katırbaşı ve 2971 Devedişi III nar çeşitlerinde meyve çatlaması görülmezken, 33 N 34 Mayhoş VII, 15/3 Çekirdeksiz III ve Tirbey çeşitlerinde ise yüksek oranda meyve çatlaması belirlenmiştir. Çeşitler, pomolojik özellikleri yönünden oldukça değişkenlik göstermiştir. 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

GUNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN UYGUN PIKAN ÇESİTLERİNDE MEYVE KALİTE VE VERİMLİLİK KOMPONENTLERİNİN BELİRLENMESİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı:

Fakültesi ve Bölümü:

Prof.Dr. Onder TUZCU

Ç. Üniversitesi Zir.Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 01330 Adana

Arş.Gör. Bilge YILDIRIM

Ç. Üniversitesi Zir. Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 01330 Adana

Yrd.Doç.Dr. Ali İKİNCİ

Harran Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 63200 Şanlıurfa

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

01/01/1998

01 / 06 / 2000

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

TÜBİTAK – Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu (TARP), 20-21 Eylül 2000, 12 s., Şanlıurfa.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma                                      

8

Türkçe Özet

Pikan (Carya illinoensis Kosch.), Ülkemizin bahçe bitkileri üretim deseninin çeşitlendirilmesi bakımından ve özellikle GAP Bölgesi için büyük önem taşıyan meyve türlerinden birisi olduğu bu araştırma lie kanitlanmistir.Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bolumu tarafından Şanlıurfa’da Koruklu Araştırma İstasyonunda kurulan pikan parsellerinde bulunan ve 1988 - 1995 yıllan arasında dikilen Comanche, Hastings, Mahan, Ideal, Harris Super, Western, Texhan, Shawnee, Wichita, Royal, Choctaw, Cherokee, Schley, Mohawk, Mahan x Stuart, Burkett, Cheyenne, Big Z, Kiowa, Shoshoni, Pawnee ve Cape Fear çeşitlerinin, bu bölgedeki performanslarını belirlemek amacıyla yürütülmektedir.Projenin son iki (1998 -1999) yıllık verilerine göre, dikimi 1988 - 1989 yıllan arasında yapılmış olan I. parselde en yüksek verim Ideal (32.54 kg/ağaç) ve Wichita (30.67 kg/ağaç)'dan; en düşük verimler ise Comanche (5.06 kg/ağaç) ve Texhan (4.44 kg/ağac) çeşitlerinden elde edilmiştir. En ağır meyveler Royal (10.95 g), Comanche (10.43 g) ve Mahan (10.01 g) çeşitlerinden alınmıştır. En kalın kabuklu pikan meyveleri Royal (1.28 mm) ve Ideal (1.05 mm)'de; en ince kabukluların ise, Texhan (0.57 mm) çeşidinde olduğu belirlenmiştir. Cevizlerde en önemli özelliklerden biri olan iç randıman bakımından karsılaştırıldığında en yüksek değerleri % 57.96 ile Western ve % 57.32 ile Wichita; en düşük olanlar ise % 30.10 ile RoyaI'de olduğu saptanmıştır.Dikimi 1992 - 1994 yılları arasında yapılmış olan II. parselde ise, en yüksek verim Cherokee (7.23 kg/ağaç)'den; en dusük verim ise Schley (0.99 kg/ağaç) çeşitlerinden elde edilmiştir. En ağır meyveler Mahan x Stuart (10.03 g) çeşidinden alınmıştır. iç randıman bakımından karsılaştırıldığında en yüksek değeri % 54.18 ile Pawnee; en düşük olanların ise % 39.53 ile Cherokee'de olduğu saptanmıştır.GAP bölgesinde meyve üretimini çeşitlendirme bakımından pikan çeşitleri arasında bu çalışmanın on sonuçlarına göre, Wichita ve Westem'nin başarılı ve önerilebilecek çeşitler olduğu belirtilebilir.

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Tuz stresi altında yetiştirlen çileklere Kalsiyum Nitrat’ın yapraktan uygulamalarının etkisi.

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Yrd.Doç.Dr. Cengiz KAYA

HR.Ü: Ziraat Fak. Bahçe Bitk. Böl.

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü: Ziraat Fak. Bahçe Bitk. Böl.

Dr. David HIGGS
Environ.  Sciences, Univ. of  ertfordshire, U.K. 

Dr. Bernado Murillo-Amador

Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, Mexico

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2000

2000

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Australian Journal of Experimental Agriculture. 2002. 42, 63 I –636, 2002.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Tüp içerisinde yetiştirilen iki çilek çeşidinde yapraktan uygulanan Kalsiyum nitratın  tuzlu koşullara karşı dayanımları araştırılmıştır

 

9

Title and Abstract

 

Influence of foliar-applied calcium nitrate on strawberry plants grown under salt-stressed conditions

 

A pot experiment was carried out with strawberry (Fragaria x ananassa Duch) cultivars Oso Grande and Camarosa in sand culture to investigate the effects of foliar-applied calcium nitrate [Ca(N03,b] to plants grown at high salinity (Nad, 35 mmol/L). Treatments were (i) nutrient solution alone (C), (ii) nutrient solution +Ca(N03)2 (9 mmol/L) as a foliar application (C+Fo), (iii) nutrient solution + NaCI (35 mmoI/L) (C+S) and (iv) nutrient solution + NaCI (35 mmol/L) + Ca(N03)2 (9 mmol/L) as a foliar application twice weekly (C+S+Fo). The plants grown at high NaCI had less dry matter and lower fruit yield and chlorophyll content than those grown in normal nutrient solution for both cultivars. Foliar Ca(NO3)2 sprays ameliorated the negative effects of salinity on plant growth, chlorophyll content and fruit yield. Membrane permeability increased with high NaCI and was reduced by Ca(NO3)2 sprays. Sodium concentration in plant tissues increased in both cultivars in the high NaCI treatment. Concentrations of calcium and nitrogen were much lower in plants grown in high NaCI than in unstressed plants and foliar Ca(NO3)2 sprays increased concentrations of both nutrients..

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Tuz stresi altında yetiştirlen çileklere Kalsiyum Nitrat’ın yapraktan uygulamalarının etkisi.

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Yrd.Doç.Dr. Cengiz KAYA

HR.Ü: Ziraat Fak. Bahçe Bitk. Böl.

Prof.Dr. Bekir Erol AK

HR.Ü: Ziraat Fak. Bahçe Bitk. Böl.

Dr. David HIGGS
Environ.  Sciences, Univ. of  ertfordshire, U.K. 

Dr. Bernado Murillo-Amador

Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, Mexico

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2000

2000

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Australian Journal of Experimental Agriculture. 2002. 42, 63 I –636, 2002.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Tüp içerisinde yetiştirilen iki çilek çeşidinde yapraktan uygulanan Kalsiyum nitratın  tuzlu koşullara karşı dayanımları araştırılmıştır

 

9

Title and Abstract

 

Influence of foliar-applied calcium nitrate on strawberry plants grown under salt-stressed conditions

 

A pot experiment was carried out with strawberry (Fragaria x ananassa Duch) cultivars Oso Grande and Camarosa in sand culture to investigate the effects of foliar-applied calcium nitrate [Ca(N03,b] to plants grown at high salinity (Nad, 35 mmol/L). Treatments were (i) nutrient solution alone (C), (ii) nutrient solution +Ca(N03)2 (9 mmol/L) as a foliar application (C+Fo), (iii) nutrient solution + NaCI (35 mmoI/L) (C+S) and (iv) nutrient solution + NaCI (35 mmol/L) + Ca(N03)2 (9 mmol/L) as a foliar application twice weekly (C+S+Fo). The plants grown at high NaCI had less dry matter and lower fruit yield and chlorophyll content than those grown in normal nutrient solution for both cultivars. Foliar Ca(NO3)2 sprays ameliorated the negative effects of salinity on plant growth, chlorophyll content and fruit yield. Membrane permeability increased with high NaCI and was reduced by Ca(NO3)2 sprays. Sodium concentration in plant tissues increased in both cultivars in the high NaCI treatment. Concentrations of calcium and nitrogen were much lower in plants grown in high NaCI than in unstressed plants and foliar Ca(NO3)2 sprays increased concentrations of both nutrients..

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr