1.  
Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr. Ramazan SAĞLAM Dr. Refik POLAT Zir.Müh. Ferhat ŞELLİ Zir.Müh.Ahmet ÇIKMAN


 
2.  
Şanlıurfa (Gap) Koşullarında Damla Ve Yağmurlama Sulama yöntemlerinin Susamda (Sesamum İndicum L.) Yabancı Ot Yoğunluğu Ve Verim Üzerine Etkisi
Dr. Erkan BOYDAK   Dr. HAMİT KAVAK


 
3.  
HARRAN OVASINDA İKİNCİ ÜRÜN SUSAMDA FARKLI TOPRAK İŞLEME VE EKİM YÖNTEMLERİNİN  VERİME OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ  ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç.Dr.Ramazan SAĞLAM Zir.Müh.Ahmet KIZIL Dr.Refik POLAT   Arş.Gör.Cevdet SAĞLAM


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Doç.Dr. Ramazan SAĞLAM HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl.
Dr. Refik POLAT HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl.
Zir.Müh. Ferhat ŞELLİ Şanlıurfa Köyhizmetleri Araşt. Enstitüsü
Zir.Müh.Ahmet ÇIKMAN Şanlıurfa Köyhizmetleri Araşt. Enstitüsü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1997 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: Proceedings of the 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. 15-17 October 2002. Ege University Faculty of Agriculture Department of Agricultural Machinery, Kuşadası- İZMİR/ Turkey.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, HRÜ Ziraat Fakültesi 
7 Araştırmanın Türü:

Araştırma                                     

8 Türkçe Özet
 
Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma isimli çalışmada; klasik toprak işlemeye alternatif olabilecek değişik toprak işleme ve  ekim yöntemleri  kullanılmıştır. Araştırma Harran Ovasında 3 yıl süreyle yürütülmüştür (1998-2001). Harran Ovasında; Buğday + II. ürün susam şeklinde kurulan üretim deseninde, 4 farklı şekilde toprak işlenmiş ve 4 farklı ekim tekniği ile ekim yapılmıştır. Araştırmanın üç yıl sonuçlarına göre Kültüvatör+Tapan ve Yerel Susam Ekim Makinası(T1E4), Rototiller+Merdane+Tapan ve Yerel Susam Ekim Makinası(T2E4) ve Sıraarası Frezeli Çapa+Tapan ve Yerel Susam Ekim Makinası(T4E4) yöntemleri en iyi verim sonuçlarını vermiştir. Bununla birlikte yakıt tüketimi ve iş gücü gereksinimi diğer yöntemlere göre düşük ve orta seviyede elde edilmiştir.
 

 
1 Araştırma veya Yayının Adı: Şanlıurfa (Gap) Koşullarında Damla Ve Yağmurlama Sulama yöntemlerinin Susamda (Sesamum İndicum L.) Yabancı Ot Yoğunluğu Ve Verim Üzerine Etkisi
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Dr. Erkan BOYDAK   Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.
Dr. HAMİT KAVAK Ziraat Fak. Bitki koruma
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 15 / 06 / 1998 01 / 04 / 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: A.Ü.Z.F.Derg. vol. 2., 2002. Erzurum.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
ZİRAAT FAK
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma          
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, Susamın (Sesamum indicum L.), Şanlıurfa koşullarında damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin yabancı ot yoğunluğuna ve susam verimine olan etkisini tespit etmek amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında 1999 yılının Haziran- Ekim aylarında yürütülmüştür. Bu amaçla üç tekerrürlü ve yabancı otsuz kontrol parseli oluşturularak kurulan denemede her parseldeki birim alanda bulunan yabancı ot sayısı ve % kaplama alanları tespit edilmiştir. Bu yabancı otlardan, Cynodon dactylon (L.) Pers., Prosopis farcta (Banks an Sol.) Mac., Xanthium strumarium L., Convolvulus arvensis L., Amaranthus albus L., Euphorbia supina Rafin., Amaranthus retroflexus L., Glycyrrhiza glabra L. önemli yabancı ot türleri olarak bulunmuştur. Hasat, 20 Ekim’de yapılmış olup, yabancı otların verime olan etkisi hesaplanmıştır. Yağmurlama sulama yapılan ve yabancı otlu bırakılan parsellerde % 34,56, damla sulamada ise % 22,38 verim kaybı olduğu tespit edilmiştir.
 


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: HARRAN OVASINDA İKİNCİ ÜRÜN SUSAMDA FARKLI TOPRAK İŞLEME VE EKİM YÖNTEMLERİNİN  VERİME OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ  ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Doç.Dr.Ramazan SAĞLAM HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl
Zir.Müh.Ahmet KIZIL

Şanlıurfa Köyhizmetleri Araşt. Enstitüsü

Dr.Refik POLAT   HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl.
Arş.Gör.Cevdet SAĞLAM HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl.
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1997 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
 
TARIMSAL MEKANİZASYON 19. ULUSAL KONGRESİ, 1-2 Haziran 2000. Atatürk Ü., Ziraat Fak., Tarım Makinaları Bölümü- Erzurum. s 127-132.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
Köyhizmetleri Araştırma Enstitüsü-Şanlıurfa
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Araştırma Şanlıurfa-Harran Ovasında 2 yıllık olarak susam tarımında yürütülmüştür. Harran Ovasında; Buğday + II. ürün susam şeklinde kurulan üretim deseninde, 4 farklı şekilde toprak işlenmiş ve 4 farklı ekim tekniği ile ekim yapılmıştır. Araştırmada,  II.ürün susamda bitki çıkış oranına ve bitki gelişimine önemli oranda etkili olan, en iyi verimin sağlandığı toprak işleme ve ekim yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toprak işleme ve ekim yöntemlerinin  zaman ve iş gücü kullanımı, tarım makinaları trafiği, çıkış oranı, verim, bitki sıklığı ve bitki gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı toprak işleme ve ekim yöntemlerinin ölçülen özellikleri istatistiki olarak birbiri ile karşılaştırılmış ve karşılaştırma sonucu  uygun yöntemler belirlenmeye çalışılmıştır.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr