Ayçiçeğinde Sulama Rejimin Yabancı Otlanmaya Etkisi                                  
 
Bekir BÜKÜN

   
1 Araştırma veya Yayının adı: Ayçiçeğinde Sulama Rejimin Yabancı Otlanmaya Etkisi
 
 
 
2
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü
Bekir BÜKÜN Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Mehmet ŞİMŞEK Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Prof. Dr. M. Atilla GÜR Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Mehmet  KARAKUŞ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 2003 2004
4 Proje veya Çalışma Durumu: Kabul edilmiş
5 Yayınlandığı Yer: GAP IV. Tarım Kongresi. 21-23 Eylül Şanlıurfa
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: -
7 Araştırma Türü Araştırma
8 Özet
Yabancı otlar ekolojik isteklerinin uygunluğuna bağlı olarak farklı yoğunluklarda olabilmektedirler. Ekolojik şartların değişmesi bazı türlerin daha fazla dominant hale gelmesini sağlamaktadır. Bu amaçla yürütülen çalışmada sulama rejimlerinin ayçiçeğindeki yabancı ot türleri ve yoğunluklarına olan etkisi araştırılmıştır. Dört farklı sulama rejiminde ( %125, %100, %50 ve %25) sorun olan yabancı otlar ve bunların yoğunluklarındaki değişimler saptanmıştır. Araştırma sonuçları, sulama miktarı arttıkça Amaranthus albus L., Cynodon dactylon (L.) Pers, Portulaca oleracea L., Sorghum halepense (L.) Pers ve Xanthium strumarium L. gibi suyu seven yabancı ot türlerinin dominant hale geldiklerini göstermiştir. Sulama rejiminin oranı azaldıkça yabancı ot türlerinin sayısında da azalma olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü alanda sorun olan yabancı otlar yoğunluklarına göre sırasıyla S. halepense, Prosopis farcta (Banks and Sol) Mack., A. albus, P. oleracea, C. dactylon, A. retroflexus L., Convolvulus arvensis L., Setaria verticillata (L.) P.B., Tribulus terrestris L., Solanum dulcamara L., Chenopodium. album L., ve Euphorbia helioscopia L. olarak belirlenmiştir.
 
 

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr