1.  
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE  MAKİNALI  PAMUK HASADINDA ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA  
Doç.Dr.Ramazan SAĞLAM


 
2.  
HARRAN OVASINDA İKINCI ÜRÜN MISIR TARIMINDA FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERI VE İŞLEMESIZ TARIMIN ETKILERI
Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN Yrd.Doç.Dr. Gülşah BENGİSU Doç.Dr. Harun BAYTEKİN


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE  MAKİNALI  PAMUK HASADINDA ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Doç.Dr.Ramazan SAĞLAM HRÜ, Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl.
Zir.Yük.Müh. Bülent AKYOL HRÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1997 1999
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: V. Pamuk Kongresi. Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Enstitüsü Müdürlüğü ve Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Borsası Başkanlığı, 2002. Diyarbakır.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:  
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün pamuk üretim alanlarında makinalı ve elle pamuk hasadında hasat kayıplarının belirlenmesi amacıyla M 503, M97 ve N87 çeşitleri olmak üzere 3 pamuk çeşidinde bu araştırma yapılmıştır. Araştırmada doğal dökülme kayıpları, bitkide kalan ve hasat sırasında yere dökülen kütlü kayıp miktarları incelenmiştir. 1 000 dekarlık bir üretim alanında kütlü pamuk hasadında 6 deneme alanında 6.28 m2 ‘lik ölçüm alanlarında 5 tekrarlı olarak hasat kayıpları elle hasat ve makina ile hasat için  saptanarak değerler hesaplanmıştır. Ürün kayıpları, hasat öncesi ve hasat sırasında olmak üzere elle ve makine ile hasat için ayrı ayrı saptanmıştır. Toplam 1000 dekarlık pamuğun 495  dekarı makine ile, 505 dekarı elle hasat edilmiştir.
Genel toplam kayıplar makinalı hasatta % 12.6 ile % 26.3 arasında değişirken, elle yapılan hasatta  % 5.7 ile % 6.4 arasında saptanmıştır. Makinalı pamuk hasadında doğal dökülme kayıpları %2.67-6.91, hasat kayıpları % 5.4-11.5 ve bitkide kalan % 2.0-8.1 olarak saptanmıştır. Elle hasatta ise bu değerler sırası ile % 3.73-4.05, % 0.9-1.0 ve % 5.7-6.4 olarak saptanmıştır.   
1 Araştırma veya Yayının Adı:
Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Ve İşlemesiz Tarımın 
Etkileri 
2
Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :
Fakültesi ve Bölümü:
Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN Harran Ü. Ziraat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Gülşah BENGİSU

Harran Ü. Ziraat Fakültesi
Doç.Dr. Harun BAYTEKİN Çannakale O.M.Ü. Ziraat Fakültesi
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 2001 2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
SU HAVZALARINDA TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ ve 
YÖNETİMİ SEM. 18-20 Eylül 2002, 
Antakya /Hatay
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
-
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma   
8 Türkçe Özet
 
Bu araştırma, Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırda geleneksel toprak işleme yöntemlerinden pulluk ve çizelle toprak işleme ile toprak işlemesiz ekimin etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 1996 ve 1997 yıllarında Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Talat Demirören Araştırma İstasyonu’nda, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, pullukla, çizelle işleme ve toprak işlemesiz konular karşılaştırılmıştır.
Araştırmada, tane verimi toprak işlemesi yapılmayan parsellerde diğer konulara göre % 15-20’lik bir azalma göstermiştir.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr