1.  
HARRAN OVASI KURU KOŞULLARINDA FARKLI ASPİR (Carthamus tinctorius L) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE BAZI TANE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Abdulhabip ÖZEL
Atilla GÜR Tuncay DEMİRBİLEK Osman ÇOPUR


 
2.  
ŞANLIURFA KIRAÇ KOŞULLARINA UYGUN ASPİR (Carthamus tinctorius L) ÇEŞİTLERİ, EKİM ZAMANI VE BİTKİ SIKLIĞININ BELİRLENMESİ
Abdulhabip ÖZEL
Atilla GÜR Tuncay DEMİRBİLEK Osman ÇOPUR


 
3.  
Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Aspir (Carthamus tinctorius L)’in Taç Yaprak Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi                       
Abdulhabip ÖZEL



 


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: HARRAN OVASI KURU KOŞULLARINDA FARKLI ASPİR (Carthamus tinctorius L) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE BAZI TANE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Abdulhabip ÖZEL
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Atilla GÜR Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Tuncay DEMİRBİLEK Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Osman ÇOPUR Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1998 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2002, 6 (1-2): 29-38
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
TÜBİTAK  
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışma, Harran Ovası kuru koşullarında farklı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin verim ve bazı tane özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 1998-1999 ve 1999-2000 yetiştirme dönemlerinde, GAP Koruklu Tarımsal Araştırma ve Geliştirme İstasyonunda yürütülmüştür. Çalışmada, 26 çeşit (CYPRUS LOCAL, YENİCE, GILA, 258417, S-541, MKH-8, CYPROBREGON, CW 74, HARTINAN, 301055, SYRIAN, 251982, 250536, AFYON (populasyon), CW 4440, 250537, 537636, SİVAS (populasyon), 198290, MKH-9, 250540, SYRIA HAMA, 251984, SYRIAN-1, S-541-2, DİNÇER) materyal olarak kullanılmıştır. Denemede, tohum verimi, yağ verimi, yağ oranı, kabuk oranı ve bin tane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. Varyans analizi sonucunda, incelenen özelliklerin çeşit ve hatlardan istatistiksel olarak önemli derecede etkilendiği ve S-541, 250540, 258417, Dinçer ve 301055 çeşit ve hatlarının Şanlıurfa kuru koşulları için ümitli çeşitler olduğu saptanmıştır.
 



 
   
1 Araştırma veya Yayının Adı: ŞANLIURFA KIRAÇ KOŞULLARINA UYGUN ASPİR (Carthamus tinctorius L) ÇEŞİTLERİ, EKİM ZAMANI VE BİTKİ SIKLIĞININ BELİRLENMESİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Abdulhabip ÖZEL
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Atilla GÜR Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Tuncay DEMİRBİLEK Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
Osman ÇOPUR Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1998 2000
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlanmadı
5 Yayınlandığı Yer:  
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
TÜBİTAK
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma                                      
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışma, Şanlıurfa kıraç koşullarına uygun aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitleri, ekim zamanı ve bitki sıklığının belirlenmesi amacıyla 1998-1999 ve 1999-2000 yetiştirme dönemlerinde GAP Koruklu Tarımsal Araştırma ve Geliştirme İstasyonunda yürütülmüştür. Bu çalışma; iki farklı deneme içermektedir: Birincisi; çeşit verim denemesi ve ikincisi ise, ekim zamanı x sıklık denemesidir. Birinci denemede, 26 çeşit (CYPRUS LOCAL, YENİCE, GILA, 258417, 5-154, MKH-8, CYPROBREGON, CW 74, HARTINAN, 301055, SYRIAN, 251982, 250536, AFYON (populasyon), CW 4440, 250537, 537636, SİVAS (populasyon), 198290, MKH-9, 250540, SYRIA HAMA, 251984, SYRIAN-1, S-541-2, DİNÇER), ikinci denemede ise, 4 farklı ekim zamanı (Ekim ayı ortası, Kasım ayı başı, Kasım ayı ortası ve Aralık ayı başı) ve 5 farklı bitki sıklığı (30x5 cm, 30x10 cm, 30x15 cm, 30x20 cm ve 30x25 cm) uygulama olarak seçilmiştir. Ekim zamanı x sıklık denemesinde Dinçer çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Çalışmada, %70 çiçeklenme zamanı, tohum verimi, yağ verimi, yağ oranı, kabuk oranı, bin tohum ağırlığı, tabla sayısı, tablada tohum sayısı, yan dal sayısı ve bitki boyu özellikleri incelenmiştir. Varyans analizi sonucunda, incelenen özelliklerin uygulamalardan istatistiki olarak önemli derecede etkilendiği saptanmıştır.
 





 
1 Araştırma veya Yayının adı: Harran Ovası Kuru Koşullarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Aspir (Carthamus tinctorius L)’in Taç Yaprak Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi.
 
 
 
2
Araştırmacıların Adı: Fakültesi ve Bölümü (10pt)
Abdulhabip ÖZEL  
Tuncay DEMİRBİLEK  
Osman ÇOPUR  
Atillan GÜR  
3 Başlama ve Bitiş Yılı: 1998 2000
4 Proje veya Çalışma Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: Hr.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 8(3-4): 1-9, Şanlıurfa.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: TÜBİTAK
7 Araştırma Türü Münferit Proje
8 Türkçe Özet
 
Bu çalışma, Şanlıurfa kıraç koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)’de ekim zamanı ve sıra üzeri mesafelerinin taç yaprak verimi ve bazı bitkisel özelliklere etkisini belirlemek amacıyla, 1998-1999 ve 1999-2000 yetiştirme dönemlerinde GAP Koruklu Tarımsal Araştırma ve Geliştirme İstasyonunda yürütülmüştür. Denemede, 4 farklı ekim zamanı (Ekim ayı ortası, Kasım ayı başı, Kasım ayı ortası ve Aralık ayı başı) ve 5 farklı sıra üzeri mesafesi (5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm ve 25 cm) uygulama olarak seçilmiştir. Dinçer 5-118 çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Çalışmada, %70 çiçeklenme zamanı, bitki boyu, yan dal sayısı, tabla sayısı, ve Bitki başına taç yaprak verimi özellikleri incelenmiştir. Varyans analizi sonucunda, incelenen özelliklerin uygulamalardan istatistiki olarak önemli derecede etkilendiği saptanmıştır. Bölgemiz koşullarında Kasım  ayı ekimlerinin yapılabileceği ve sıra üzeri mesafelerinin artması ile bitki başına taç yaprak verimini artığı  söylenebilir.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr