1.  
HARRAN OVASI KOŞULLARINDA ANASON (Pimpinella anisum L.)’ DA UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ
İslim GÜLER KOŞAR
 
2.  
HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KİŞNİŞ ( Coriandrum sativum L.)’TE UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ.
Birgül GERGERLİ Yrd.Doç.Dr. A.Habib ÖZEL

 
3.  
HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.)’TE UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ  •Yüksek Lisans
Birgül GERGERLİ
 
4.  
HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KIVIRCIK NANE (Mentha  spicata L.)'DE FARKLI BİÇİM ZAMANLARININ DROG VERİMLERİ VE BAZI KALİTE KRİTERLERİNE ETKİSİ
Abdulhabip ÖZEL
 


 
1 Araştırma veya Yayının Adı: HARRAN OVASI KOŞULLARINDA ANASON (Pimpinella anisum L.)’ DA UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
İslim GÜLER KOŞAR Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 2001 2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlanmadı
5 Yayınlandığı Yer: -
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
HR.Ü. ARŞ.FONU
7 Araştırmanın Türü: Y.Lisans
8 Türkçe Özet
 

Harran Ovası koşullarında anason (P. anisum L.)’da  uygun ekim zamanını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma; 2001-2002 yetiştirme döneminde,
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Çalışmada; 2 ve 15 Ekim, 2, 15  ve 30 Kasım, 18 Aralık, 2 ve  15 Ocak, 1 ve 15 Şubat, 1 ve  15 Mart, 3 ve 16 Nisan olmak üzere 14 değişik ekim zamanı ele alınmıştır.

Çalışmada, tane verimi (kg/da), uçucu yağ oranı (%), uçucu yağ verimi (l/da), bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), şemsiye sayısı (adet/bitki), 

ana şemsiyedeki şemsiyecik sayısı (adet/ana şemsiye), ana şemsiyedeki tohum sayısı (adet/ana şemsiye),  bin tane ağırlığı (g) 

ve hasat indeksi (%) özellikleri incelenmiş ve fenolojik gözlemler alınmıştır. Dal sayısı hariç incelenen tüm özellikler farklı ekim 

zamanlarından önemli  derecede etkilenmiştir. Bitki boyu, 

şemsiye sayısı, ana şemsiyedeki şemsiyecik sayısı, uçucu yağ oranının ekim zamanlarına göre değişimlerinin düzensiz fakat önemli olduğu, 

geciken ekimlere bağlı olarak ana şemsiyedeki tohum sayısı, bin tane ağırlığı, hasat indeksi, vejetatif gelişme süreleri ve 

vejetasyon sürelerinde önemli azalmalar saptanmıştır. Harran ovası koşullarında Kasım ortalarından itibaren Mart ayına kadar ekimin yapılabileceği ayrıca, 

en yüksek tane verimi ve uçucu yağ verimlerinin alındığı 18 Aralık ekiminin uygun olduğu söylenebilir.

 
1 Araştırma veya Yayının Adı: HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KİŞNİŞ ( Coriandrum sativum L.)’TE UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ.
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Birgül GERGERLİ HRÜ. Zir. Fak Tarla Bit. Böl.
Yrd.Doç.Dr. A.Habib ÖZEL HRÜ. Zir. Fak Tarla Bit. Böl.
3 Başlama ve Bitiş Yılı : - 2002
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer:
 
Fen bilimleri Enstitüsü 2002. S:63 Şanlıurfa
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:
Fen Bilimleri Enstitüsü
7 Araştırmanın Türü:
Yüksek Lisans Tezi
8 Türkçe Özet
 
Harran Ovası koşullarında Kişniş (Coriandrum sativum L.)’te en uygun ekim zamanını saptamak amacıyla yapılan bu çalışma; 2000-2001 yetiştirme sezonunda, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine  göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; 2 ve 21 Kasım, 5 ve 23 Aralık, 8 Ocak, 9 Şubat, 2, 19 ve 31 Mart olmak üzere 9 değişik ekim zamanı ele alınmıştır.
Araştırmada, tane verimi (kg/da), uçucu yağ oranı (%), uçucu yağ verimi (l/da), bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), şemsiye sayısı (adet/bitki),  şemsiyecik sayısı (adet/şemsiye), tane sayısı (adet/ana şemsiye), bin tane ağırlığı (g), hasat indeksi (%), özellikleri incelenmiştir. İncelenen tüm özellikler, farklı ekim zamanlarından önemli derecede etkilenmiştir. Geciken ekimlere bağlı olarak, bitki boyu, dal sayısı, şemsiye sayısı, şemsiyecik sayısı ve tane sayısında önemli derecede azalma saptanmıştır. Uçucu yağ oranı (% 0,23-0,50) 19 ve 31 Mart ekimleri hariç, ekim zamanı geciktikçe önemli derecede artmıştır. Uçucu yağ verimi 0,33-0,78 l/da, hasat indeksi (% 25,00-44,61), bin tane ağırlığı 9,00-10,50 g arasında varyasyon göstermiştir. Tane verimi 31 Mart ekimi dışında, ekim zamanı geciktikçe azalma göstermiştir.
Araştırma sonucunda; tane veriminin ve uçucu yağ veriminin yüksek olduğu 2 Kasım-8 Ocak tarihleri arası ekimler bölge için uygun olduğu saptanmıştır.
 
1 Araştırma veya Yayının Adı: HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KİŞNİŞ (Coriandrum sativum L.)’TE UYGUN EKİM ZAMANININ BELİRLENMESİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Birgül GERGERLİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 2000 2001
4 Proje veya Çalışmanın Durumu: Yayınlanmadı
5 Yayınlandığı Yer: -
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

HR.Ü. ARŞ.FONU       

7 Araştırmanın Türü:
Y.Lisans
8 Türkçe Özet
Harran Ovası koşullarında kişniş (Corriander sativum L.)’da uygun ekim zamanını saptamak amacıyla yapılan bu çalışma; 2000-2001 yetiştirme sezonunda, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; 2 ve 21 Kasım, 5 ve 23 Aralık, 8 Ocak, 9 Şubat, 2, 19 ve 31 Mart olmak üzere 9 değişik ekim zamanı ele alınmıştır.Araştırmada, tane verimi (kg/da), uçucu yağ oranı (%), uçucu yağ verimi (l/da), bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), şemsiye sayısı (adet/bitki), şemsiyecik sayısı (adet/ana şemsiye), tane sayısı (adet/ana şemsiye),  bin tane ağırlığı (g) ve hasat indeksi (%) özellikleri incelenmiştir. İncelenen tüm özellikler, farklı ekim zamanlarından önemli derecede etkilenmiştir. Geciken ekimlere bağlı olarak, bitki boyu, dal sayısı, şemsiye sayısı, şemsiyecik sayısı ve tane sayısında önemli azalma saptanmıştır. Uçucu yağ oranı (%0.23-0.50) 19 ve 31 Mart ekimleri hariç, ekim zamanı geciktikçe önemli derecede artmıştır. Uçucu yağ verimi (0.33-0.78 l/da, hasat indeksi %25.00-44.61 ve bin tane ağırlığı 9.00-10.50 g arasında varyasyon göstermiştir. Tane verimi 31 Mart ekimi dışında, ekim zamanı geciktikçe azalma göstermiştir.Araştırma sonucunda, tane veriminin ve uçucu yağ veriminin en yüksek olduğu 2 Kasım – 8 Ocak tarihleri arasında ekimlerin Bölge için uygun olduğu saptanmıştır.
 
1 Araştırma veya Yayının Adı: HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KIVIRCIK NANE (Mentha  spicata L.)'DE FARKLI BİÇİM ZAMANLARININ DROG VERİMLERİ VE BAZI KALİTE KRİTERLERİNE ETKİSİ
2 Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  : Fakültesi ve Bölümü:
Abdulhabip ÖZEL Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri
3 Başlama ve Bitiş Yılı : 1993 1995
4 Proje veya Çalışmanın Durumu:
Yayınlandı
5 Yayınlandığı Yer: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2000, 4 (1-2): 45-56.
6 Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: Hr.Ü.Ziraat Fakültesi
7 Araştırmanın Türü:
Araştırma
8 Türkçe Özet
 
Şanlıurfa koşullarında kıvırcık nane (Mentha spicata L.)'de farklı biçim zamanlarının (çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme sonrası) drog verimleri ve bazı kalite kriterlerine etkisinin araştırıldığı bu çalışma, 1993-94 ve 1994-95 yetişme periyodunda iki yıl süreyle, Hr.Ü. Ziraat Fakültesi, Araştırma Alanında yürütülmüştür. İncelenen özelliklerden yeşil herba verimi (2791,7-4612,5 kg/da), drog yaprak verimi (534,90-723,89 kg/da), uçucu yağ verimi (8,18-17,66 l/da), bitki boyu (44,16-61,95 cm), kuru madde oranı (% 21,63-31,41), kuru yaprak oranı (% 51,26-62,85) ve uçucu yağ oranı (% 1,98-2,83) biçim zamanlarından önemli ölçüde etkilenirken, biçim zamanının drog herba verimi (916,2-1179,7 kg/da) üzerine önemli bir etkisi bulunmamıştır. Genel olarak en yüksek drog verimi, kuru yaprak oranı ve uçucu yağ oranı değerleri çiçeklenme öncesi biçimlerde saptanmıştır.

İLETİŞİM

Bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu  araştırmacılara   aittir.  Bilgiler tavsiye niteliğinde  olup doğabilecek   maddi  zararlardan Üniversitemiz sorumlu tutulamaz .
Soru ve önerileriniz için 
ombey@harran.edu.tr