Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
     
  Fiğ
1.  
HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEN EREL MÜRDÜMÜK (Lathyrus ssp.) HATLARINDA BOTANİK VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Doktora Tezi
Beybin BUCAK                                                                            Prof. Dr. İsmet BAYSAL
2.  
 
3.  

4.  

   Korunga
 Mürdümük
 Yonca
 Burçak
 Çayır-Mera
   
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEN EREL MÜRDÜMÜK (Lathyrus ssp.) HATLARINDA BOTANİK VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Beybin BUCAK

HRÜ. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl.

Prof. Dr. İsmet BAYSAL

HRÜ. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

-

1999

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

Harran Ü. Fen Bilimleri  Enstitüsü 1999, Şanlıurfa. S 128.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Doktora Tezi

8

Türkçe Özet

 

Bu araştırma, bazı mürdümük hatlarının Harran ovası koşullarında yetiştirilebilme olanakları ile bitkisel ve tarımsal özelliklerinin saptanması amacıyla Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında 1995-96, 1996-97 ve 1997-98 yetiştirme sezonlarında 3 yıl süreyle yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir.              

Ot ve tohum verimi yönünden mürdümük hatları yıllara göre önemli derecede farklılık göstermiştir. Üç yıllık birleşik yaş ot verimi  ortalamaları 2345.73-3995.52 kg/da arasında değişim göstermiş, en yüksek değerler  810, 813 ve 814 No’lu L. cicera hatlardan elde edilmiştir. Tohum verimi ortalamaları ise 62.52-292.93 kg/da arasında değişim gösterirken en yüksek değerlere 810 ve 813 No’lu L. cicera hatları ulaşmıştır.

Çalışmanın yürütüldüğü koşullarda yaş ot verimi ile bitki boyu, bitki başına dal sayısı, yaprak uzunluğu ve yaprak genişliği  arasında olumlu ve önemli, % 50 çiçeklenme gün sayısı ile olumsuz ve önemli ilişki bulunmuştur.  Tohum verimi ile bakla sayısı, tohum sayısı ve tohum ağırlığı arasında olumlu ve önemli, bakla eni,  tohum eni, tohum boyu ve 1000 dane ağırlığı olumsuz fakat önemli ilişkiler ortaya çıkmıştır.