Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
  Fiğ
1.  

Şanlıurfa İli Karacadağ Doğal Mer’alarının Farklı Azot Ve Fosfor Gübre Dozlarının Ot Verimine Ve Bitki Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştirma                                                                                                                                  Tahir POLAT

2.  
 
3.  

4.  

   Korunga
 Mürdümük
 Yonca
 Burçak
 Çayır-Mera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

Araştırma veya Yayının adı:

Şanlıurfa İli Karacadağ Doğal Mer’alarının Farklı Azot Ve Fosfor Gübre Dozlarının Ot Verimine Ve Bitki Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştirma. 

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü (10pt)

Tahir POLAT

 

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Ismet BAYSAL

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Mustafa OKANT

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

, Mehmet TURAN, İbrahim ÇETİNER

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2001

2003

4

Proje veya Çalışma Durumu:

TARP-1883

5

Yayınlandığı Yer:

TÜBİTAK, Ankara 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu araştırma; denizden yüksekliği 810 m olan ve kurak bir iklimin etkisi altında bulunan Şanlıurfa ili Karacadağ korunan doğal meraları alanında 2001-2003 yılları arasında yürütülmüştür. Bu çalışmada azot ve fosfor gübrelemesinin meranın kuru ot verimine ve bitki kompozisyonuna etkileri incelenmiştir. Deneme tesadüf  blokları  deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada azotun (0, 5, 10, 15, 20  kg N /da) olarak beş dozu ve fosforun (0, 5, 10, 15  kg P /da) olarak dört dozu uygulanmıştır.

İki yıllık ortalamalara göre; en yüksek kuru ot verimi (374.43  kg/da) 10  kg/da fosfor ile birlikte 20  kg/da azot uygulamasından, en düşük değer ise (128.36  kg/da) gübre uygulanmayan parsellerden (kontrol) elde edilmiştir.

İki yıllık ortalamalara göre; en yüksek yüzde buğdaygil kompozisyon oranı (% 90.46) P5N15  kg/da gübre dozundan, en düşük değer ise   (% 67.99) P15N0  kg/da gübre dozundan elde edilmiştir.

İki yıllık ortalamalara göre; en yüksek yüzde baklagil kompozisyonu (% 24.68), P15N0  kg/da gübre dozundan, en  düşük değer ise (% 1.67) P15N0  kg/da  gübre dozundan elde edilmiştir.

Gübre uygulaması ile iki yıl içerisinde verim iki katı yükselmiştir.

Azotun fosforla birlikte uygulandığı parsellerden, azotun yalnız başına uygulandığı parsellere göre daha yüksek kuru ot verimi ve baklagil oranı elde edilmiştir.

İki yıllık ortalamalara göre, en yüksek koyun başına düşen mera alanı P0N0 (2.90 da)  gübre dozundan, en düşük koyun başına düşen mera alanı ise P10N20 (1.00 da) gübre dozundan elde edilmiştir.

Şanlıurfa karacadağ meraları için önerebilceğimiz en ekonomik gübre dozu ise dekara 5 kg fosfor’dur.