Arama Görüşleriniz Site Haritası Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
     
 Ayçiçeği
 Aspir
 Kolza
 Soya
 Susam
 Diğer
 

 

1.  

Ayçiçeğinde Sulama Rejimin Yabancı Otlanmaya Etkisi                                                  Bekir BÜKÜN

2.  
 
3.  
 
4.  
 
 
 
 
 

 

1

Araştırma veya Yayının adı:

Ayçiçeğinde Sulama Rejimin Yabancı Otlanmaya Etkisi

 

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü

Bekir BÜKÜN

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Mehmet ŞİMŞEK

Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Prof. Dr. M. Atilla GÜR

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Mehmet  KARAKUŞ

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2003

2004

4

Proje veya Çalışma Durumu:

Kabul edilmiş

5

Yayınlandığı Yer:

GAP IV. Tarım Kongresi. 21-23 Eylül Şanlıurfa

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Özet

Yabancı otlar ekolojik isteklerinin uygunluğuna bağlı olarak farklı yoğunluklarda olabilmektedirler. Ekolojik şartların değişmesi bazı türlerin daha fazla dominant hale gelmesini sağlamaktadır. Bu amaçla yürütülen çalışmada sulama rejimlerinin ayçiçeğindeki yabancı ot türleri ve yoğunluklarına olan etkisi araştırılmıştır. Dört farklı sulama rejiminde ( %125, %100, %50 ve %25) sorun olan yabancı otlar ve bunların yoğunluklarındaki değişimler saptanmıştır. Araştırma sonuçları, sulama miktarı arttıkça Amaranthus albus L., Cynodon dactylon (L.) Pers, Portulaca oleracea L., Sorghum halepense (L.) Pers ve Xanthium strumarium L. gibi suyu seven yabancı ot türlerinin dominant hale geldiklerini göstermiştir. Sulama rejiminin oranı azaldıkça yabancı ot türlerinin sayısında da azalma olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü alanda sorun olan yabancı otlar yoğunluklarına göre sırasıyla S. halepense, Prosopis farcta (Banks and Sol) Mack., A. albus, P. oleracea, C. dactylon, A. retroflexus L., Convolvulus arvensis L., Setaria verticillata (L.) P.B., Tribulus terrestris L., Solanum dulcamara L., Chenopodium. album L., ve Euphorbia helioscopia L. olarak belirlenmiştir.