Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
   Üzümle ilgili Yapılan Çalışmalar
 PAMUK
 BUĞDAY
 ARPA
 MISIR
 MERCİMEK
 FISTIK
 BİBER
 ÜZÜM
 TEZLER
1.  
110 R AMERİKAN ASMA ANACINA, DEĞİŞİK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr.Gör.Müslüm YANMAZ

Doç. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
2.  
 
3.  

 
4.  
 
5.  
 
 
6.  
 
7.  

 
8.  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

110 R AMERİKAN ASMA ANACINA, DEĞİŞİK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Müslüm YANMAZ

HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. Sadettin GÜRSÖZ

HRÜ. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

 

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

Fen bilimleri Enstitüsü 2002. S:64 Şanlıurfa

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

Fen Bilimleri Enstitüsü

7

Araştırmanın Türü:

Yüksek Lisans Tezi

8

Türkçe Özet

 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve  Şanlıurfa İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait Vali Akbulut Meyve Fidanlığında, 2002 yılında yürütülen bu çalışma,   çeliklerin alınması ve saklanması, aşılanması, çimlendirme ve alıştırma ile tarla koşullarında köklendirme, bakım, söküm ve sınırlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde, fidanlıkta tesis edilen Amerikan asma anaçlığındaki Berlandieri x Rupestris Martin 110, Richter‘den Hatun Parmağı, Horoz Karası, Italia, Perlette, Hönüsü, Dımışkı, Azezi, Çiloreş üzüm çeşitlerinin aşılanması üzerine yapılmıştır.

Ş.Urfa İl Özel İdare Müdürlüğü Vali Akbulut Fidanlığı koşullarında elde edilen bu verilere göre, yöre için 110 R Amerikan asma anacı üzerinde, değişik 8 üzüm çeşidinin aşılanması sonucunda, çeşitlerin tümünün 110 R anacı üzerinde uyum sağladığı, ancak en yüksek değerler bölgemizin yöresel çeşidi olan Çiloreş, Azezi ve Hönüsü çeşitlerinde bulunmuştur