Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
     

 Yüksek Lisans - Doktora

1.  
Şanlıurfa İlinde Pamuk Üretim Durumu ve Pazarlama Yapısı Yüksek Lisans

Özlem Ö. KAÇIRA

Doç. Dr. Bahri KARLI
2.  

ŞANLIURFA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ŞUBESİ'NİN ÖRGÜTYAPISI VE TARIMSAL YAYIM ÇALIŞMALARININ HUKUKSAL TEMELDE ANALİZİ   Yüksek Lisans                                                            Nihat ÇİFTÇİ                                                                                Doç.  Dr. Yaşar AKTAŞ

3.  

4.  

5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
9.  
 
10.  
 
11.  
 
12.  
 
13.  
 
14.  
 
15.  
 
 Bitkisel Üretim
 Bitki Koruma
 Gıda Mühendisliği 
 Hayvansal Üretim 
 Tarım Ekonomisi
 Tarım Makinaları
 T.Yapı ve Sulama 
 Toprak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Şanlıurfa İlinde Pamuk Üretim Durumu ve Pazarlama Yapısı

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Özlem Ö. KAÇIRA

HRÜ. Zir. Fak Tarım Ekonomisi Böl.

Doç. Dr. Bahri KARLI

HRÜ. Zir. Fak Tarım Ekonomisi Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

 

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

Fen bilimleri Enstitüsü 2002. S 93 Şanlıurfa

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

Fen Bilimleri Enstitüsü

7

Araştırmanın Türü:

Yüksek Lisans Tezi

8

Türkçe Özet

 

Araştırmanın amacı; Şanlıurfa, GAP bölgesi ve Türkiye’nin pamuk üretiminin mevcut yapısının belirlenmesi, Şanlıurfa ilinde pamuk üretimi yapan tarım işletmelerinin sosyo ekonomik yapılarının incelenmesi, tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının ortaya konulması, pamukta mevcut pazarlama yapısının ve sorunlarının incelenmesi ve sonuçların irdelenmesi ve pamuk tarımı ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin önerilerin geliştirilmesidir.

Şanlıurfa ilinde üretilen pamuk, sağladığı istihdam ve gelir açısından çok önemli bir boyuttadır ve aynı zamanda ilin, pamuk üretimi, bölge ve ülke ekonomisine büyük ekonomik katkılar sağlamaktadır.  GAP bölgesinde ekilen pamuğun %53’lük bir kısmı Şanlıurfa’dan sağlanmakta ve üretimde de bu pay %55 olmaktadır. Türkiye’deki toplam pamuk ekim alanlarının %24’ü Şanlıurfa’da bulunmakta ve  toplam ülke üretiminin % 23’ü bu il tarafından sağlanmaktadır.

 

 

 

ŞANLIURFA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ŞUBESİ'NİN ÖRGÜT YAPISI VE TARIMSAL YAYIM ÇALIŞMALARININ HUKUKSAL TEMELDE ANALİZİ

Nihat ÇİFTÇİ

Yüksek Lisans  

            Bu çalışmada araştırma yöntemi iki ayrı kümeyi kapsamaktadır. Şanlıurfa Tarım İl müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve yayım Şubesi’nde Tarımsal Yayım Çalışmalarını yöneten ve yürüten elemanlar ile seçilen örnek köylerdeki tarımsal üreticilerden oluşmaktadır. Araştırma alanındaki köylerden sulu ve kuru tarım, değişik tarım ürünleri yetiştirme durumu ve merkez köy olması dikkate alınarak 4 köy seçilmiştir. Seçilen Bu köyler Demircik, Gölpınar, Derman ve Uğurlu köyleri olup, gayeli olarak belirlenmiştir.

            Tarımsal Yayım Çalışmalarında devleti temsil eden yıyımlar ve Tarımsal Yayım hizmetinden yararlanan üreticiler arasında olan ve olması gereken ilişki, bu ilişkide yayman Tarısal Yayım hizmetini yürütmekteki başarısı ve örgüt yapısının hukuksal temelde çözümlemesi, tezin ana konusunu oluşturmaktadır.

Çalışmanın iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi’nde çalışan yaymanların Yapmış olduğu tarım yayım çalışmaları, İkincisi ise seçilen köylerde tarımsal etkinlik yürüten üreticilerin bu çalışmalardan etkilenme düzeyidir. Bu nedenle TİM ÇEYŞ’de çalışan çalışan tüm yaymanlar ile seçilen her köyde 10 üretici olmak üzere toplam 40 üretici ile anket yapılmıştır.

Üretici ile yayman arasındaki ilişki ve yaymanın yayım hizmetini yürütmekteki başarısını saptamak amacıyla üretici ve yaymanlarla yapılan anketlerden elde edilen bulgular çizelge haline getirilmiş ve yapılan tartışma ve değerlendirmede yaymanın, üreticinin ve tarımsal örgütünün, Tarımsal Yayım çalışmalarındaki durumu değerlendirilmiş ve yayım çalışmalarının üreticiye yeterince verilememesinin nedenleri üzerinde durulmuştur.