Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
     

 Yüksek Lisans - Doktora

1.  

GAP BÖLGESİNDE TRAKTÖRLERDE ARIZA SIKLIKLARININ SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  •Yüksek Lisans                                 Hasan ÇOBAN                                                   Doç.Dr. Ramazan SAĞLAM

2.  

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE BUĞDAY, MERCİMEK, II. ÜRÜN MISIR VE PAMUKTA ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA •Yüksek Lisans                                                                     Bülent AKYOL                                     Doç.Dr. Ramazan SAĞLAM  

3.  

ŞANLIURFA İLİ ŞARTLARINA UYGUN GÜNEŞ ENERJİLİ BİR KURUTUCU TASARIMI VE KIRMIZI BİBER KURUTULMASI •Yüksek Lisans                                                                             Murat TOY                                                       Yrd. Doç. Dr. A. Bülent KOÇ

4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
9.  
 
10.  
 
11.  
 
12.  
 
13.  
 
14.  
 
15.  
 
 Bitkisel Üretim
 Bitki Koruma
 Gıda Mühendisliği 
 Hayvansal Üretim 
 Tarım Ekonomisi
 Tarım Makinaları
 T.Yapı ve Sulama 
 Toprak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GAP BÖLGESİNDE TRAKTÖRLERDE ARIZA SIKLIKLARININ

SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hasan ÇOBAN

(Yüksek Lisans) 

             GAP kapsamındaki illerde traktör arızalanma oranları ve karşılaşılan arıza tipleri 68 çiftçi, 22 servis ve 18 yedek parça bayisiyle yapılan anketlerle belirlenmiştir.  Ayrıca, servis atelyelerinden aylık bazda  arızalı traktör sonuçları alındı. Anketler ve atelye kayıtları ayrı ayrı değerlendirilerek birbirleriyle uyumları karşılaştırılarak araştırılmıştır.

            Yapılan anket sonuçlarına göre ; motor arızaları % 26.1, elektrik sistemi arızaları % 22.8, dümenleme sistemi arızaları   % 11.2, hidrolik kaldırma sistemi arızaları % 10.7,  şanzuman arızaları % 6.6, debriyaj arızaları % 6.4, ön düzen arızaları % 5.5, fren sisitemi % 3.9, kaporta % 3.5 ve arka aks % 3.3 oranında olduğu saptanmıştır. 

               Servise gelen traktör kayıtlarına göre arızalar : % 28.6 motor, % 24.9 hidolik, % 11.1 dümenleme, % 8.3 şanzuman, % 6.3 elektrik, % 6.2 öndüzen, % 5.6 fren, %4.4 arka aks, %3.9  debriyaj ve %0.7 ile kaporta olarak bulunmuştur. Servislerin kendi atelyeleri dışında onarılan birçok arızanın (elektrik, kaporta, pompa v.b.) oranları beklenenden düşük çıkmıştır.

 

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ’NDE BUĞDAY, MERCİMEK, II. ÜRÜN MISIR VE PAMUKTA ÜRÜN KAYIPLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bülent AKYOL

(Yüksek lisans)  

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Beyazkule İşletme Amirliği buğday, mercimek, II. ürün mısır ve pamuk hasatlarında ürün kayıplarının belirlenmesi amacıyla, buğday ve mercimekte “Üç Çeyrek Metrekare Ölçüm Yöntemi” ile ürün kayıpları saptanarak ortalama değerler tespit edilmiştir. Buğdayda 1996 yılında 24.300 dekar alanda genel kayıplar % 1.89, 1997 yılında 30.500 dekar alanda genel kayıplar % 2.37 olarak bulunmuştur. Mercimekte 1996 yılında 14.000 dekar alanda genel kayıplar %  9.35, 1997 yılında ise 12.800 dekar alanda genel kayıplar % 16.29 olarak bulunmuştur.

II. Ürün mısır hasadında her parsel için 3 deneme alanında (2.80 x 1.0) kayıplar tespit edilerek ortalama değerler bulunmuştur. 1996 yılı II. ürün Dane Mısır hasadında 1400 dekar alanda genel kayıplar % 1.48 olarak bulunmuştur.

Kütlü Pamuk hasadında 5 deneme alanında (3.24mx2m) değerler saptanarak ortalama değerler hesaplanmıştır. Ürün kayıpları elle ve makine ile hasat için ayrı ayrı tespit edilmiştir. 1997 yılı pamuk hasadında  toplam 1000 dekar alandan 495  dekarı makine ile, 505 dekarı elle hasat edilmiş, makinalı hasatta genel kayıplar % 19.6, elle toplamada ise % 5.9 olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

ŞANLIURFA İLİ ŞARTLARINA UYGUN GÜNEŞ ENERJİLİ BİR KURUTUCU TASARIMI VE KIRMIZI BİBER KURUTULMASI 

Murat TOY

Yüksek Lisans 

                Bu çalışma ile Şanlıurfa ili şartlarına uygun güneş enerjili bir kurutucu geliştirildi ve kırmızı biber kurutuldu. Güneş enerjili kurutucu zorlamalı konveksiyon ile çalışmaktadır. Kurutucunun kolektör alanı 1.85 m2 ‘dir. Kurutucu oda içerisindeki toplam kurutma alanı 3.082 dir. Responce surfaces metodolojisi ile kırmızı biber deneme tertibi ECHIP deneysel tasarım programı ile geliştirildi. Deneme tertibinde kırmızı biber parça sayısı (5 seviye) ve kurutma havası hızı (5 seviye) bağımsız değişkenleri kullanıldı. Her iki bağımsız değişkende bu beş seviye kullanılarak toplam 16 deneme oluşturuldu. Güneşli kuruma süresi, toplam kuruma süresi, C vitamini ve renk değerleri bağımlı değişkenler olarak incelenmiştir. Bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin ikinci derecede bir  polinom ile açıklanabileceği varsayılarak bir deneme tertibi oluşturuldu. Bu çalışmanın sonunda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere olan etkisi istatistiksel olarak incelenmiştir. Ayrıca güneşli kuruma süresini ve toplam kuruma süresini minimum, C vitamini ve ekstrakte edilebilir renk değerlerini ise maksimum yapan optimum kurutma havası hızı ve kırmızı biber parça sayısı tespit edilmiştir. Kırmızı biber kurutma denemelerinde; kırmızı biber parça sayısı; güneşli kuruma süresi ve toplam kuruma süresi için istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. (P<0.001). Kırmızı biber parça sayısının karesi ise güneşli kuruma süresi için (P<0.01) ve toplam kuruma süresi için istatistiksel olarak önemli çıkmıştır (P<0.001). Parça sayısı ile kurutma havası hızının interaksiyonu ise toplam kuruma süresi için  istatistiksel olarak önemli çıkmıştır (P<0.01). Minimum güneşli kuruma süresini veren optimum kurutma hava hızı 1 m/s ve kırmızı biber parça sayısı 6 olarak bulunmuştur.  Toplam kuruma süresinin optimum kurutma havası hızı 1.19 m/s ve parça sayısı ise 5.7 olarak bulunmuştur. Maksimum C vitamini için optimum kurutma hava hızı 1.25 m/s ve parça sayısı 5.5 olarak bulunmuştur. Ekstrakte edilebilir renk için ise optimum kurutma hava hızı 1.41 m/s ve parça sayısı 4.33 olarak bulunmuştur. Güneşli kurutucuda kurutulmuş olan kırmızı biberlerin C vitamininde %80 oranında azalma olmuştur. Denemelerde güneşli kuruma süresi 13.0 ile 25.2 h arasında ve toplam kuruma süresi 27.5 ile 72 h arasında değişmiştir. Kolektör çıkışı hava sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasındaki fark en fazla 19.4 Co olmuştur. Bu çalışma sonunda elde edilen veriler kullanılarak ECHIP programında kuruma süresini minimum, kurutulmuş kırmızı biber C vitamini içeriği ve ekstrakte edilebilir renk değerini maksimum yapacak genel optimum kurutma havası hızı 1.25 m/s ve kırmızı biber parça sayısı ise 6 olarak bulunmuştur.