Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
1.  
Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Serada Yetiştirilen Marulun verim ve gelişimine Etkileri
H. Kirnak
Sıddık Demir İsmail Taş Murat Çakmaklı
2.  

 
3.  
 
 
4.  
 
5.  

 
6.  

 
7.  
 
8.  
 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Farklı Sulama Suyu Uygulamalarının Serada Yetiştirilen Marulun verim ve gelişimine Etkileri

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

H. Kirnak
Zir. Fak. TYS Bölümü

Sıddık Demir

Zir. Fak. TYS bölümü
İsmail Taş
Zir. Fak. TYS bölümü

Murat Çakmaklı

Şanlıurfa Tarım İl Müd.

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1/ 1/ 2001

06/ 5 /2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Harran Üniv. Ziraat Fak. Dergisi

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

Araştırma farklı sulama seviyelerinin marul (Hazar çeşidi) bitkisinin verim ve gelişimi üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla ısıtılmayan bir serada 2000-2001 ve 2001-2002 yetiştirme döneminde yürütülmüştür. A-sınıfı buharlaşma kabından faydalanılarak dört farklı sulama düzeyinde (Kp = 1.0, Kp = 0.75, Kp = 0.50 ve Kp = 0.25)  damla sulama sistemi ile 7 günde bir sulama yapılmıştır. Kp1 konusuna 2000-2001 ve 2001-2002 yetiştirme döneminde sırasıyla toplam 118 – 105 mm sulama suyu uygulanmış ve su tüketimi 125 - 114 mm olarak bulunmuştur. En yüksek ortalama verim 7.9 ton da-1 olarak Kp1 konusundan elde edilmiştir. İstatistiksel olarak Kp1 ve Kp2 konuları arasında her iki yılda da verim farkı bulunmamıştır. Buna karşılık en yüksek IWUE ve TWUE sırasıyla 0.136 ve 0.080 ton da-1 mm-1 olarak Kp4 konusundan elde edilmiştir. Araştırma sonuçları Şanlıurfa’da marulun sera koşullarında Kp2 konusunda 7 gün aralıklarla verimde önemli düşüşe neden olmadığı buna karşın su kullanım etkinliğini önemli ölçüde arttırdığı için sulanabilineceğini göstermiştir. Bölge yetiştiricileri marul hasattan önceki son dört haftalık periyot da çok hızlı bir geliştiği gösterdiği için bu dönem içerisinde yeterince sulama yapmalı ve su kısıntısından kaçınmalıdır.