Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
 

  Bölgede Mercimek ile ilgili  Çalışmalar

 PAMUK
 BUĞDAY
 ARPA
 MISIR
 MERCİMEK
 FISTIK
 BİBER
 ÜZÜM
 TEZLER
1.  
 Farklı Azot Dozlarının Kırmızı Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi                                                                                      Doğan Arslan
2.  
 
3.  

 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  

 
 
 

 

1

Araştırma veya Yayının adı:

 Farklı Azot Dozlarının Kırmızı Mercimekte (Lens culinaris Medic.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

 

Doğan Arslan

Yalova Bahçe Kültürü Araştırma Ensttitüsü

Doç.Dr. Abdullah Öktem

HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 

 

 

 

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2001

2002

4

Proje vey aÇalışma Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

  3. Ulusal Gübre Kongresi, 1. Cilt s:511-520, 11-13, Ekim 2004, Tokat. 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

ÖZET:  

 Bu çalışma Harran Ovası koşullarında 2001-2002 yetiştirme sezonunda Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma alanında, bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Aştırmada Yerli Kırmızı, Fırat-87 ve Seyran-96 kırmızı mercimek çeşitleri kullanılmıştır. Azot dozları ise 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 kg da-1 olarak uygulanmıştır. Varyans analizine göre; incelenen özellikler azot dozu, çeşit ve azot dozu x çeşit interaksiyonu bakımından önemli bulunmuştur (P<0.01). Tane verimi 98.1 kg da-1 (Kontrol x Yerli Kırmızı) ile 238.8 kg da-1 (6 kg N da-1 x Seyran-96) arasında değişmiştir. Ekonomik analize göre; en kârlı ürün miktarı 6 kg N da-1 x Seyran-96 interaksiyonunda belirlenmiştir. Elde edilen en yüksek brüt kâr Seyran-96 çeşidinde 75 863 820 TL da-1, Fırat-87 çeşidinde ise 71 551 260 TL da-1 ile 6 kg N da-1 dozunda bulunmuştur. Seyran-96 ve Fırat-87 çeşitleri verilen azotu daha efektif kullanarak Yerli Kırmızı çeşidine göre brüt kârın daha fazla olmasına neden olmuştur. GAP bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen kırmızı mercimekte en uygun azot dozunun belirlendiği ve üreticilerin gelir seviyesini artırıcı nitelikte ve uygulamaya yönelik orijinal bir çalışmadır.