Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
     
 Tavuk
1.  
Kekliklerde Yumurta Ağırlığının Çıkış Gücü ve Besi Performansına Etkisi               Mehmet ÇETİN
2.  
 
3.  
 
4.  
 
5.  

 
6.  

 
7.  
 
8.  

 
 Koyun
 Hindi
Sığır   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

1

Araştırma veya Yayının adı:

Kekliklerde Yumurta Ağırlığının Çıkış Gücü ve Besi Performansına Etkisi

 

 

2

 

3

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü (10pt)

 

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Turgay ŞENGÜL

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Arş. Gör. Gonca ÖZMEN

Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

 

 

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2003

2004

4

Proje veya Çalışma Durumu:

Tamamlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Yayınlanmadı

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 HÜBAK

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

 Kekliklerde (A. chukar) Yumurta Ağırlığının Çıkış Gücü ve Besi Performansı Üzerine Etkisi

       Bu araştırma, entansif şartlarda yetiştirilen kınalı kekliklerde kuluçkalık yumurta ağırlığının çıkış gücü ve besi performansı üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Keklik yumurtaları ağır (20 g ve yukarısı) ve hafif (20 g’dan aşağısı) olmak üzere iki gruba ayrılmış ve kuluçka makinasına  konulmuşlardır. Çıkış gücü, ağır grup için % 75.8 ve hafif grup için % 74.1 olarak elde edilmiştir. Civciv çıkış ağırlıkları ağır grupta 14.3±0.16 g, hafif grupta ise 13.2±0.16 g olmuştur. Çıkan civcivler 16 hafta süreyle besiye alınmışlardır. Besi periyodu sonunda canlı ağırlık ortalamaları, erkekler ve dişiler için ağır grupta 509±9, 495±12 ve hafif grupta 425±14, 421±9 g olarak bulunmuştur. Erkekler dişilerden daha yüksek canlı ağırlığa sahip olmuşlardır (P<0.001).  Yumurta ağırlığı sadece 6. hafta canlı ağırlığına önemli ölçüde etki yapmıştır (P<0.05). Yumurta ağırlığı, 2-4., 8-10. ve 12-14. haftalar arasındaki canlı ağırlık artışlarını önemli düzeyde etkilemiştir (P<0.05). Her iki grubun kümülatif yem tüketimleri arasında tüm dönemler için önemli farklılıklar bulunmamıştır. Kümülatif yem tüketimi ağır ve hafif gruplar için sırasıyla, 2480±167 ve 2059±36 g olarak saptanmıştır. Tüm besi dönemi boyunca gruplara ait yemden yararlanma oranları arasında önemli farklılıklar bulunmamıştır. Ağır ve hafif grupların kümülatif yemden yararlanma oranlarına ait ortalamalar sırasıyla, 5.38±0.32 ve 4.87±0.11 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, kuluçkalık yumurta ağırlığının kekliklerde çıkış gücünü ve besi performansını önemli ölçüde etkileyen bir faktör olmadığı söylenilebilir.