Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
Depolama
1.  
Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu (Physalis spp.)’nun Ekonomik Zarar Eşiği ve Kritik Periyodunun Saptanması 
Dr.Bekir BÜKÜN
2.  
Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Ve İşlemesiz Tarımın Etkileri

Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN

Yrd.Doç.Dr. Gülşah BENGİSU Doç.Dr. Harun BAYTEKİN
3.  
Sulanan Susamda (Sesamum indicum L.) Bulunan Yabancı Otlar ile  Bunların Oluşturdukları Yaş ve Kuru Ağırlıklarının Belirlenmesi                                                                                                                                                                                                              Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN          Dr.Erkan BOYDAK           Arş.Gör. Engin YÜCEL             Arş.Gör. Mehmet DEME
4.  

Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu Türlerinin (Physalis spp.) Bulaşma Yolları ve Yayılma Nedenlerinin Belirlenmesi                                                Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN                                            Prof Dr. F.Nezihi UYGUR

5.  
 
6.  
 
7.  
 
8.  
 
Organik Tarım
Birlikte Yetiştirme
Yabancı Ot
Su Ürünleri
Çevre Kirliliği
Gübreleme
Konservecilik
Diğer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu (Physalis spp.)’nun Ekonomik Zarar Eşiği ve Kritik Periyodunun Saptanması.

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Dr.Bekir BÜKÜN

HR.Ü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Böl

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1997

2001

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Ç. Ü. Fen Bilimleri Enst. Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. 110 s.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

Ç.Ü.Araştırma Fonu.

7

Araştırmanın Türü:

Doktora

8

Türkçe Özet

 

Çalışmada Harran Ovası pamuk ekim alanlarında yapılan surveyler sonucunda Türkiye Florasında daha önce kayıtlı olmayan yeni bir tür, Physalis philadelphica var. immaculata Waterfall bulunmuştur. Ayrıca P. angulata’nın Rastlama Sıklığı % 95.92, P. philadelphica var.immaculata’nın Rastlama Sıklığı ise % 57.14 olarak saptanmıştır. Yapılan çimlendirme denemelerinde, her iki türün minimum çimlenme sıcaklığı 15 °C, optimum çimlenme sıcaklığı 30 °C ve maksimum çimlenme sıcaklığı, da 40 °C olarak belirlenmiştir. Gölgeleme çalışmaları sonucu, bitkilerin % 80’in üzerindeki gölgelemelerde yaşayamadıkları saptanmıştır. Ekonomik zarar eşiği 2000 yılı birim fiyatlarıyla, kullanılan herbisite bağlı olarak, 0.317 ile 0.380 adet/m2 olarak saptanmıştır. Ayrıca Physalis türlerinin en uygun mücadele zamanı (kritik periyot), çıkıştan itibaren birinci haftanın başlangıcı ile sekizinci haftanın ortasına kadar olan süre olarak belirlenmiştir.

 

 

 

1

 

Araştırma veya Yayının Adı:

 

Harran Ovası Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Fener Otu Türlerinin (Physalis spp.) Bulaşma Yolları ve Yayılma Nedenlerinin Belirlenmesi

 

2

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü:Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma Bölümü

 

Yrd.Doç.Dr. Bekir BÜKÜN

 

 

 

Prof Dr. F.Nezihi UYGUR

 

 

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2002

2004

4

Proje ve Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

 

5

Yayınlandığı Yer:

I.Bitki Koruma Sempozyumu, 8-10 Eylül 2004, Samsun. s. 236.

A.Ü.Zir.Fak. Dergisi (Basımda)

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

HÜBAK

 

7

Araştırmanın Türü:

Münferit

 

8

Türkçe Özet

Fener Otu (Physalis spp.) türlerinin Harran Ovası pamuk ekim alanlarında giderek yaygınlaştığı ve bu yoğunluğun son yıllarda daha da arttığı gözlemlenmiştir. Daha önceki çalışmalarda bu yabancı ot türünün Rastlama sıklığının %95.92 olduğu ve m2’de 1 bitki bulunması durumunda da yaklaşık %8.88’lik bir kayba neden olduğu bildirilmektedir. Anavatanı Türkiye olmayan bu bitkinin Harran Ovası’na nasıl geldiği ve hangi yollarla bulaştığını saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlardan tohumla gelmiş olabileceği ve gerek tohumluk ve sulama suyu ile de giderek daha fazla alana yayıldığı saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla pamukta meydana gelebilecek büyük kayıplar önlenebilecektir.