Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
Depolama  
1.  
HARRAN OVASINDA YETİŞTİRİLEN KOKTEYL (KİRAZ) DOMATESLERİN KONSERVE YAPIMINA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç.Dr.İbrahim HAYOĞLU
2.  
3.  
 
4.  
 
5.  
 
6.  
 
 
7.  
 
8.  
 
Organik Tarım  
Birlikte Yetiştirme  
Yabancı Ot  
Su Ürünleri  
Çevre Kirliliği  
Gübreleme  
Konservecilik  
Diğer  
   
   
   
   
   
   
   
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

HARRAN OVASINDA YETİŞTİRİLEN KOKTEYL (KİRAZ) DOMATESLERİN KONSERVE YAPIMINA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Doç.Dr.İbrahim HAYOĞLU

HR.Ü. Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

-

1999

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

Gıda Teknolojisi. 1999. 4 (4) 56-60.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Çalışmada Harran ovasında yetiştirilen kokteyl (kiraz) domatesler kullanılmıştır. Domatesler kabukları soyularak ve soyulmadan 500ml’lik kavanozlara yaklaşık 300g olacak şekilde doldurulmuştur. Dolgu Sıvısı olarak CaCl2 katkılı ve katkısıs domates suyu ve salamura kullanılmıştır. Dolumu yapılan örnekler 97±1 0C’ de 20 dakika süre ile ısıl işleme tabi tutulmuştur. Elde edilen domates konservelerinde 6 aylık depolama süresince üretimden hemen sonra ve üçer ay ara ile çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Ayrıca örnekler duyusal değerlendirmeye tüketici tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kokteyl domateslerin konserve yapımına uygun olduğu CaCl2 katkısının yapıyı olumlu yönde etkilediği, dolgu sıvısı olarak domates suyu kullanımının daha olumlu sonuç verdiği ve soyulmuş kokteyl domates konservelerinin tüketiciler tarafından büyük beğeni kazanabileceği saptanmıştır.