Arama Görüşleriniz Site Haritası Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
Depolama  
1.  
HARRAN OVASI KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİMİ PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNİN TARIMSAL VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

H. Ahmet YILMAZ                                            

Leyla GÜLLÜOĞLU
2.  
İnek ve koyun sütlerinden üretilen Urfa peynirlerinin (geleneksel bir Türk salamura  peyniri)  bazı özellikleri

Doç.Dr.Barbaros ÖZER

Yrd.Doç.Dr.Serdar AKIN Öğr.Gör.Ferit ATASOY
3.  
Şanlıurfa ilinde satılan süt ve süt ürünlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi ve sonuçların hedef kitleye yayımı

Doç.Dr.Barbaros ÖZER

Prof.Dr.Atilla YETİŞMEYEN Zir.Yük.Müh.Dilek ÖZER Öğr.Gör.Ferit ATASOY
4.  
Ultrafiltrasyon tekniği ile üretilen Urfa peynirlerinin bazı kalite özellikleri ve patojen mikroorganizmaların Urfa peynirlerinde yaşam süreleri

Doç.Dr.Barbaros ÖZER

Prof.Dr.Atilla YETİŞMEYEN Yrd.Doç.Dr.Serdar AKIN Öğr.Gör.Ferit ATASOY
5.  
GAP ALANINDA ARAZİ KULLANIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doç. Dr. Mehmet Ali ÇULLU
6.  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sulanabilir Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Geliştirilmesi
Prof.Dr.Harun BAYTEKİN
Prof.Dr.Turan SAĞLAMTİMUR Prof.Dr.Veyis TANSI Prof.Dr. SezenTANSI
Yrd.Doç.Dr. Mustafa OKANT
Arş.Gör. İlker İNAL Yrd.Doç.Dr.Gülşah BENGİSU Arş.Gör. Serap KIZIL
7.  
Mycorrhizal colonisation improves fruit yield and water use efficiency in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) grown under well-watered and water-stressed conditions.
Cengiz Kaya  
8.  
Farklı Oranlarda İnek/Keçi Sütü Karışımından Üretilen Tuzlu Yoğurtların Bazı Özellikleri
Mutlu B. AKIN
Organik Tarım  
Birlikte Yetiştirme  
Yabancı Ot  
Su Ürünleri  
Çevre Kirliliği  
Gübreleme  
Konservecilik  
Diğer  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
9.  

Siverek’te Üretilen  Taze ve Olgunlaştırılmış Siverek Peynirlerinin Yapılışı ve Kimyasal  Bileşimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
M. Serdar AKIN  

10  

Yoğurt Dondurması Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma               Mutlu B. AKIN

11  
Beyaz Peynir Üretiminde Mikrobiyal Rennet ve Rekombinant Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması                                                                                                                                             Mutlu B. AKIN  
12  
Koyun Sütünden Üretilen Beyaz Peynirlerde Mikrobiyal Rennet ve Rekombinant Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması                                                                                                                     Mutlu B. AKIN
13  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri.                                              Harun BAYTEKİN  

14  
Koyun Sütünden Üretilen Beyaz Peynirlerde Mikrobiyal Rennet ve Rekombinant Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması                                                                                                                     Mutlu B. AKIN
15  

Harran Ovası Sulu Koşullarında Uygulanabilir Ekim Nöbeti Sistemlerinin Toprağın Sıkışmasına Etkileri            Ali Rıza ÖZTÜRKMEN

16  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri.                                                                                               Harun BAYTEKİN

 

 

 

 

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİMİ PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNİN TARIMSAL VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

H. Ahmet YILMAZ                                            

HRÜ. Zir. Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Leyla GÜLLÜOĞLU

HRÜ. Zir. Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2001

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Türkiye II. Ulusal Patates Kongresi, İZMİR

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

HR.Ü. ARŞ.FONU

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KİMİ PATATES (Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLERİNİN TARIMSAL VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

Bu çalışma 2001 ve 2002 yılları ilkbahar yetiştirme sezonunda Harran Ovası Ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Çalışmanın ilk Yılında değişik firmalardan temin edilen 18 patates çeşidi 11 Mart 2001, ikinci yılında ise, 12 patates çeşidi 21 Mart 2002 tarihinde Tesadüf Blokları Deney Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak dikilmiştir. Denemede; çeşitlerin bitki boyu,  bitki başına sap sayısı, olgunlaşma gün sayısı, ürünün yumru şekli, ocak başına yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı, bitki başına verim, Pazarlanabilir verim,  pazarlanabilir yumru oranı, ıskarta yumru verimi, kuru madde oranı ve nişasta oranı saptanmıştır. En yüksek pazarlanabilir yumru verimi ilk yıl (2001) Agria ve Marfona çeşidinden (sırasıyla 2711.8 ve 2672.4 kg/da), ikinci yıl ise, Felsina, Latona, ve Van Gogh çeşitlerinden (sırasıyla 2850.4, 2867.5 ve 2798.4 kg/da) alınmıştır.

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

İnek ve koyun sütlerinden üretilen Urfa peynirlerinin (geleneksel bir Türk salamura  peyniri)  bazı özellikleri

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Doç.Dr.Barbaros ÖZER

Harran Üniv.Ziraat Fak.Gıda Müh.Böl

Yrd.Doç.Dr.Serdar AKIN

Harran Üniv.Ziraat Fak.Gıda Müh.Böl

Öğr.Gör.Ferit ATASOY

Harran Üniv.Şanlıurfa MYO.Gıda Tek.Böl

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2002

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

International Journal of Dairy Technology, 2002, 55 (2), 94-99

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma                                      

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışmada, koyun ve inek sütlerinden üretilen geleneksel Urfa pernirlerinin temel kimyasal kompozisyonu ve olgunlaşma profili araştırılmıştır. Koyun sütünden üretilen peynirler daha yüksek toplam kurumadde, kurumaddede yağ ve toplam azot içeriğine sahip olurken, titrasyon asitliği, kurumaddede tuz, pH, toplam mezofilik bakteri ve  toplam maya-küf sayıları her iki peynir grubunda da birbirine yakın bulunmuştur.  Depolama sırasında, koyun sütünden üretilen peynirlerde kurumadde düzenli olarak azalırken, inek sütünden yapılan peynirde önemsiz değişimler gözlenmiştir. Depolamanın ilk iki haftası içerisinde tuz penetrasyonu hızlı olurken ileri depolama aşamalarında penetrasyon azalan bir hızla artmaya devam etmiştir. Koyun sütünden yapılan peynirlerde proteoliz daha hızlı seyretmiştir. Koyun sütünden üretilen Urfa peyniri daha yüksek WSN, NPN, PTA-N, PPN ve tirozin içeriğine sahip bulunmuştur. Koyun sütünden üretilen peynirin aynı zamanda inek peynirin oranla daha yüksek olgunlaşma katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir.

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Şanlıurfa ilinde satılan sütve süt ürünlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi ve sonuçların hedef kitleye yayımı

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Doç.Dr.Barbaros ÖZER

Harran Üniv.Ziraat Fak.Gıda Müh.Böl

Prof.Dr.Atilla YETİŞMEYEN

Ankara Üniv.Zir.Fak.Süt teknolojisi Böl.

Zir.Yük.Müh.Dilek ÖZER

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Öğr.Gör.Ferit ATASOY

Harran Üniv.Şanlıurfa MYO.Gıda Tek.Böl

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

01 /02 /2000

01 /02 /2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlanmadı

5

Yayınlandığı Yer:

-

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

GAP İDARESİ  

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma                                      

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışmada, Şanlıurfa ilinde satılan süt ve süt ürünlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kalite özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak tüketilen Urfa peynirinin üretiminde standardizasyonun sağlanması amacıyla ultrafiltrasyon tekniğinin kullanım olanakları incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre; Şanlıurfa ilinde satılan çiğ sütlerin tamımına yakının TSE 1018 Çiğ Süt Standardında belirtilen kriterlere uygunluk göstermediği, süt örneklerinin %90’ının yağ içeriğinin standardlarda belirtilen değererden düşük olduğu belirlenmiştir. Mikrobiyolojik analizler sonucunda, çiğ süt örneklerinin tamamında (n=20) koliform grubu mikroorganizma sayısının standardlarda öngörülen en yüksek değerlerden çok daha fazla olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde, toplam bakteri sayısı bakımından da tüm örneklerin 106-108 kob/ ml düzeyinde vejetatif hücreye sahip olduğu gözlenmiştir. Benzer sonuçlar yoğurt ve peynir örnekleri için de geçerli bulunmuştur. Analiz edilen tüm peynir ve yoğurt örnekleri, gerek kimyasal gerekse mikrobiyolojik nitelikler bakımndan standartlara uygunluk göstermemiştir. Urfa peyniri üretiminin modernize edilmesi amacıyla uygulanan ultrafiltrasyon tekniği ile peynirlerin tekstürel özelliklerinde iyileşme, verimde artış ve olgunlaşma sürecinde kısalma sağlanmıştır. Buna göre; bu teknolojinin önemli avantajlar sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Ultrafiltrasyon tekniği ile üretilen Urfa peynirlerinin bazı kalite özellikleri ve patojen mikroorganizmaların Urfa peynirlerinde yaşam süreleri

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Doç.Dr.Barbaros ÖZER

Harran Üniv.Ziraat Fak.Gıda Müh.Böl

Prof.Dr.Atilla YETİŞMEYEN

Ankara Üniv.Zir.Fak.Süt teknolojisi Böl.

Yrd.Doç.Dr.Serdar AKIN

Harran Üniv.Ziraat Fak.Gıda Müh.Böl

Öğr.Gör.Ferit ATASOY

Harran Üniv.Şanlıurfa MYO.Gıda Tek.Böl

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

01 /02 /2000

01 /02 /2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlanmadı

5

Yayınlandığı Yer:

-

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK                                  

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma                               

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışmada, geleneksel yöntemle kontrollü koşullar altında üretilen Urfa peynirlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikleri araştırılmış ve geleneksel Urfa peynirlerinin kalite özelliklerinde ilerleme sağlanabilmesi için alınması gerekli önmlemler araştırılmıştır. Ayrıca, bazı patojen organizmalarının farklı salamura konsantrasyonlarında depolanan çiğ Urfa peynirlerinde canlı kalma süreleri de incelenmiştir. Ek olarak, modern bir peynir üretim teknolojisi olan ultrafiltrasyon tekniğinin Urfa peyniri üretiminde kullanım olanakları da araştırılmıştır. Bu bağlamda, ultrafiltrasyon ile üretilen urfa peynirlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri geleneksel Urfa peynirleri ile karşılaştırılmıştır.

Çalışma sonunda, patojen mikroorganizmaların -B.cereus S. dysanteria hariç- depolama sürecince sayısal yoğunluklarının azaldığı ayrıca, salamura tuz konsatrasyonun %15 ve üzeri olması durumunda haşlama işlemi uygulanan Urfa peynirlerinde patojen mikroorganizmaların tamamen elemine olduğu ancak haşlanmamış peynirlerde tehlike sınırının üzerinde sayısal büyüklüğe sahip olduğu görülmüştür. Salamura tuz konsantrasyonun artışı ile birlikte peynirlerde olgunlaşma katsayılarının düştüğü, haşlanmış peynirlerin haşlanmamış peynirlere oranla daha geç olgunlaştığı ve tüm peynir grupları içerisinde ultrafiltrasyon tekniği ile üretilen peynirlerin daha hızlı olgunlaşma gösterdiği belirlenmiştir. Gerçekleştirilen Tekstür Profil Analizi testine göre ultrafiltrasyon ile üretilen peynirlerin diğer peynirlere oranla daha elastik bir yapıya sahip olduğu ve benzer sonucun haşlanmış peynirler için de geçerli olduğu saptanmıştır. Tüm kimyasal sonuçlar ile elektroforetik ve SEM ölçümleri ile uyum içerisinde bulunmuştur.

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

GAP ALANINDA ARAZİ KULLANIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Doç. Dr. Mehmet Ali ÇULLU

HRÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü.

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

-

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

-

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

                GAP alanı arazi kullanım sorunları ve enerji üretimi  açısından büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı ilgi odağı olmuş ve konu ile ilgili bir çok proje faaliyete geçmeye başlamıştır.

                Proje alanının topoğrafik yapısının dağınık olması ve genelde yarı kurak bir iklim altında bulunması bazı arazi kullanım sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

                Kurak iklimden dolayı bitki örtüsünün çok zayıf olması ve eğimli yüzeylerin işlenmesi sonucunda erozyon olayı meydana gelmektedir. Bu durum özellikle baraj havzalarında etkili olmakta ve barajların ekonomik ömürlerinin kısalmasına neden olmaktadır.

                1.7 milyon hektar sulanabilir alan içeren bölgede ürün deseni planlanmasına  uyulmadığından fazla su kullanılmasından dolayı bazı tarımsal sorunlar meydana gelmektedir.

                Taban arazilerde fazla su kullanımı topraklarda çoraklaşmaya ve diğer verimlilik kabiliyetlerinin bozulmasına  neden olmaktadır. Nitekim taban suyunun yükselmesinden dolayı Harran Ovası’nda tuzlanma önemli boyutlara ulaşmış ve bitkisel verimlilikte azalmalar başlamıştır.

                Yeterli önlemlerin olmamasından dolayı kentleşme kaliteli tarım toprakları üzerine kaymaktadır.

                Sonuç olarak, yeteneklerine göre kullanılmayan ve hassas bir topoğrafik yapı ve iklim altında olan toprakların yanlış kullanılmaları sonucunda bozulmalar ve verim azalmaları görülmeye başlamıştır. Bunların önlenmesi için GAP toprak veri tabanı oluşturularak, her türlü kullanım için topraklar yorumlanmalı ve amaç dışı kullanım engellenmelidir.

 

 

   

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sulanabilir Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin 
Geliştirilmesi

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Prof.Dr.Harun BAYTEKİN

Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi

Prof.Dr.Turan SAĞLAMTİMUR

Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi

Prof.Dr.Veyis TANSI

Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi

Prof.Dr. SezenTANSI

Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Mustafa OKANT

Harran Ünv. Ziraat Fakültesi

Arş.Gör. İlker İNAL

Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.Gülşah BENGİSU

Harran Ünv. Ziraat Fakültesi

Arş.Gör. Serap KIZIL

Çukurova Ünv. Ziraat Fakültesi

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1998

2000

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sim. Program ve Bildiri Özetleri Ş.Urfa.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK 

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESINDE SULANABILIR KOŞULLARDA UYGULANABILECEK EKIM NÖBETI SISTEMLERININ 
GELIŞTIRILMESI

Bu Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sulanabilir koşullarda uygulanabilecek ekim nöbeti sistemlerini saptamak amacıyla, GAP-Koruklu Araştırma İstasyonunda tesadüf blokları deneme planına göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, buğday ve pamuk ana ürün olarak ele alınmıştır. Bu ürünlerin yanında, kışlık ana ürün olarak arpa, mercimek, bakla ve kolza, kışlık ara ürün olarak fiğ+arpa karışımı, yazlık ikinci ürün olarak mısır, tane sorgum, soya ve ayçiçeği, ayrıca uzun süreli plantasyon olarak yonca ekim nöbeti sistemlerinde yer almıştır.Araştırmada, nadas/kışlık ana ürün, kışlık ana ürün/pamuk, kışlık ana ürün+ikinci ürün/pamuk, kışlık ara ürün+pamuk, monokültür pamuk ve uzun süreli yonca şeklindeki temel ekim nöbeti sistemleri içerisinde toplam 28 farklı ekim sırası denenmiştir Son iki yılda elde edilen veriler incelendiğinde, tane verimlerinin buğdayda 311.48-399.39kg/da, arpada 262.05-295.13 kg/da, baklada 176.46/225.50 kg/da, mercimekte 111.02-150.13 kg/da, kolzada 90.39-111.23 kg/da, mısırda 676.75-843.13 kg/da, tane sorgumda 705.63-871.25 kg/da, soyada 360.13-362.28 kg/da, ayçiçeğinde 232.40-251.15 kg/da, pamuk kütlü verimleri 341.74-368.09 kg/da, fiğ+arpa karışımında kuru ot verimleri 657.12-658.75 kg/da, yoncada kuru ot verimleri 1645.40-1771.90 kg/da, arasında değişim göstermiştir. Kışlık ara ürün olarak fiğ+arpa karışımının pamuk ekiminden önce yetiştirilebileceği, ikinci ürün olarak mısır, tane sorgum, soya ve ayçiçeğinden önemli derecede yüksek verim alınabileceği ve monokültür pamuk tarımı yerine kışlık ana ürün+ikinci ürün/kışlık ara ürün+pamuk şeklinde alternatif ekim nöbeti sistemlerinin verim ve alan kullanımı yönünden daha üstün olduğu saptanmıştır.

   
   

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Mycorrhizal colonisation improves fruit yield and water use efficiency in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) grown under well-watered and water-stressed conditions.

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :                                         

Fakültesi ve Bölümü:

Cengiz Kaya

Ziraat Fakültesi,  Toprak Bölümü

David Higgs

EnVironmental Science, University of Hertfordshire

Halil Kirnak

Ziraat Fakültesi,  Tarımsal Yapılar ve Sulama  Bölümü

Ismail Tas

Ziraat Fakültesi,  Tarımsal Yapılar ve Sulama  Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

2002

2003

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

               Yayınlandı

x

                     Yayınlanmadı

 

5

Yayınlandığı Yer:

 

Plant and Soil 253: 287-292.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK                                 

 

       DPT              

 

GAP İDARESİ 

 

               HR.Ü. ARŞ.FONU            

 

DİĞERLERİ:

 

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma                                      

x

  Y.Lisans                  

 

            Doktora 

 

                                Alt Yapı            

 

DİĞERLERİ:

……………………………………………………………………………

8

Türkçe Özet

                   Karpuz bitkisiyle ve açık tarla şartlarında yürütülen bu araştırmada  Glomus clarum türü mikorizanın kısıtlı sulama koşullarında yetişen karpuz bitkisinin verimine ve beslenmesine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına göre su stresinin meyve verimi üzerine olan olumsuz etkilerinin kısmi olarak mikoriza aşılanmasıyla azaltılabileceği rapor edilmektedir.

 

 

   

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Farklı Oranlarda İnek/Keçi Sütü Karışımından Üretilen Tuzlu Yoğurtların Bazı Özellikleri

2

Araştırmacıların Adı:

Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü

Mutlu B. AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

Orhan EREN

Tarım İl Müdürlüğü, Bursa

M. Serdar AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2001

2002

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 23-24 Eylül 2004  VAN. 219-224.

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 HRÜ. Ziraat Fakültesi

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma (yüksek lisans tezi)

8

Türkçe Özet

              Tuzlu yoğurt (Kış yoğurdu), Hatay ili çevresinde yapılan geleneksel bir süt ürünüdür. Tuzlu yoğurt üretiminde daha çok keçi sütü kullanılmasına rağmen keçi sütünün belirli dönemlerde bulunması nedeniyle, günümüzde daha çok inek sütü kullanılmaktadır. İnek sütünden üretilen Tuzlu yoğurt kumlu, pütürlü bir yapıda olup, tekrar suda erime yeteneği azdır. Keçi sütünden yapılan Tuzlu yoğurtlar ise beyaz renkli, pürüzsüz, su ile tekrar karıştırıldığı zaman iyi eriyen homojen macun gibi bir yapı göstermektedir. Ancak keçi sütünden üretilen Tuzlu yoğurtlarda uzun süre depolama sonunda lipoliz ve proteolizin etkisiyle keskin, keçimsi ve acı bir aroma oluşumu söz konusu olmaktadır.

Bu araştırmada, yalnız inek ve yalnız keçi sütlerinden üretilen Tuzlu yoğurtlarda görülen kusurları azaltmak ve daha kaliteli bir Tuzlu yoğurt üretmek amacıyla  0/100(A), 25/75(B), 50/50(C), 75/25D), 100/0(E) oranlarında keçi/inek sütü  karışımları denenmiştir. Üretilen Tuzlu yoğurt örneklerinde  90 günlük depolama süresi boyunca fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre süt çeşidinin Tuzlu yoğurtların pH (p<0.05),  protein, laktoz ve tirozin  (p<0.01) değerleri üzerine etkisi önemli bulunurken, serum ayrılması, titrasyon asitliği ve asetaldehit değerleri üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Depolamanın Tuzlu yoğurtların serum ayrılması ve  asetaldehit özellikleri üzerine etkisi önemli bulunmuştur (p<0.01). Fiziksel, kimyasal ve duyusal analizlere göre en iyi Tuzlu yoğurt E örneği olmuş ve bunu sırasıyla D , C, B ve A örnekleri takip etmiştir.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Siverek’te Üretilen  Taze ve Olgunlaştırılmış Siverek Peynirlerinin Yapılışı ve Kimyasal  Bileşimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

 

2

Araştırmacıların Adı:

Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü

M. Serdar AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

Mutlu B. AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

Zuhal KIRMACI

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl

H. Avni KIRMACI

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

Medet ABBASOĞLU

Roza Ekolojik Tarım Ürünleri A.Ş. Siverek/ Şanlıurfa

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2004

2004

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

International Dairy Symposium (p. 186-191) May24-28 2004, Isparta/TURKEY

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

Bu çalışmada Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı köylerde üretilen 60 adet taze Siverek peyniri ile 20 adet olgunlaştırılmış Siverek peynirinin kimyasal özellikleri incelenmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, taze Siverek peynirlerinde ortalama olarak pH 5.29±0.07; titrasyon asitliği %0.52±0.04; kuru madde %38.80±0.65; yağ %19.89±0.89;  kuru madde de yağ %50.24±1.94; protein % 16.61±0.54 ve kül %1.84±0.05  bulunmuştur. Olgunlaştırılmış Siverek peynirlerinde ise pH 5.36±0.06; titrasyon asitliği %0.61±0.05; kuru madde %53.83±1.52; yağ %25.33±0.98;  kuru madde de yağ %47.57±1.46; protein % 18.99±0.92; tuz %6.95±0.48; kuru madde de tuz %13.15±0.98 ve kül %1.84±0.05  bulunmuştur.

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Yoğurt Dondurması Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

 

2

Araştırmacıların Adı:

Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü

Mutlu B. AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

M. Serdar AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2002

2004

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlanmadı

5

Yayınlandığı Yer:

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 HRÜ. Ziraat Fakültesi

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Farklı oranlarda şeker (15%, 18% and 21%) ve inulin (%0, %1 ve %2) içeren sütlerden probiotic dondurması üretilmiştir. Isıl işlem uygulamasından sonra miskler probiotik kültürle inoküle edilmiştir. Miskler  pH 5.5’a ulaşana kadar 37°C’de inkübe edilmiş ve 4°C’de olgunlaştırıldıktan sonra dondurma makinesinde işlenmiş ve -18°C’de 90 gün süreyle depolanmıştır. Örneklerde fiziksel, duyusal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır.

Şeker içeriğinin artması dondurmaların fiziksel ve duyusal özelliklerini iyileştirmiştir. Inulin ilavesi ise ürünlerin viskozitesi, ilk damlama ve tamamen erime sürelerini artırırken, duyusal özellikleri etkilememiştir. Depolama sonunda örneklerin canlı bakteri sayısında 1.5-3.0 log‘lık bir azalma olmasına rağmen, canlı bakteri sayısı terapatik etkinin sağlanması için önerilen minimum değerin(106-107 cfu g-1) üzerinde olmuştur. Şeker içeriğinin artması başlangıçta bakteri sayısının arttırırken, %21 seviyesindeki şeker içeriği bakteri sayısının azalmasına neden olmuştur. İnulin ilave edilen örneklerdeki bakteri sayısı inulinsiz örneklerden yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, inulin ilavesinin dondurmalardaki L. acidophilus ve B. lactis sayısını artırdığı belirlenmiştir.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Beyaz Peynir Üretiminde Mikrobiyal Rennet ve Rekombinant Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

2

Araştırmacıların Adı:

Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü

Mutlu B. AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

Fatma ÇEPOĞLU

HRÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2002

2004

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlanmadı

5

Yayınlandığı Yer:

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 HRÜ. Ziraat Fakültesi

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma (yüksek lisans tezi)

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışmada Beyaz peynir üretiminde alternatif bir pıhtılaştırıcı olarak rekombinant kimozin kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla ticari buzağı renneti (A), rekombinant kimozin (Aspergillus niger var. awamori) (B) ve mikrobiyal rennet (Rhizomucor miehei) (C) kullanılarak Beyaz peynir üretilmiş ve örnekler %12’lik salamurada 4±1 °C’de 60 gün süreyle depolanmıştır. İki tekerrürlü olarak yürütülen bu çalışmada depolamanın 1., 15., 30. ve 60. günlerinde pH, titrasyon asitliği, kurumadde, yağ, kurumadde de yağ, protein, tuz, kurumadde de tuz, azotlu bileşenler (TA, SÇA, Oİ, POA, PPA ve KA), elektroforetik ve duyusal özellikler belirlenmiştir. Örneklerin duyusal değerlendirmeleri 10 kişilik bir panel tarafından yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre, peynirlerin titrasyon asitliği, kurumadde, tuz ve kurumadde de tuz, SÇA, Oİ ve POA’lu bileşikler ile koku hariç tüm duyusal özellikleri üzerine enzim çeşidinin etkisi önemli olmuştur (p<0.05). Depolama süresi boyunca peynirlerin incelenen tüm özelliklerinde önemli farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Depolamanın sonunda başlangıç değerlerine göre titrasyon asitliği, tuz, kurumadde de tuz, SÇA, Oİ ve POA içerikleri ile duyusal puanları artarken, pH, yağ, toplam azot, protein ve as1-kazein içerikleri ise azalmıştır.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Koyun Sütünden Üretilen Beyaz Peynirlerde Mikrobiyal Rennet ve Rekombinant Kimozin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

2

Araştırmacıların Adı:

Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü

Mutlu B. AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

M. Serdar AKIN

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

 

Zuhal KIRMACI

HRÜ. Ziraat Fak. Gıda Mühendisliği Böl.

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2004

2004

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlanmadı

5

Yayınlandığı Yer:

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

-

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışmada koyun sütü kullanılarak üretilen Beyaz peynirlerde alternatif bir pıhtılaştırıcı olarak rekombinant kimozin kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla ticari buzağı renneti (A), rekombinant kimozin (Aspergillus niger var. awamori) (B) ve mikrobiyal rennet (Rhizomucor miehei) (C) kullanılarak Beyaz peynir üretilmiş ve örnekler %12’lik salamurada 4±1 °C’de 60 gün süreyle depolanmıştır. İki tekerrürlü olarak yürütülen bu çalışmada depolamanın 1., 15., 30. ve 60. günlerinde pH, titrasyon asitliği, kurumadde, yağ, kurumadde de yağ, protein, tuz, kurumadde de tuz, azotlu bileşenler (TA, SÇA, Oİ, POA, PPA ve KA), elektroforetik ve duyusal özellikler belirlenmiştir. Örneklerin duyusal değerlendirmeleri 10 kişilik bir panel tarafından yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre, peynirlerin titrasyon asitliği, kurumadde, tuz ve kurumadde de tuz, SÇA, Oİ ve POA’lu bileşikler ile koku hariç tüm duyusal özellikleri üzerine enzim çeşidinin etkisi önemli olmuştur (p<0.05). Depolama süresi boyunca peynirlerin incelenen tüm özelliklerinde önemli farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Depolamanın sonunda başlangıç değerlerine göre titrasyon asitliği, tuz, kurumadde de tuz, SÇA, Oİ ve POA içerikleri ile duyusal puanları artarken, pH, yağ, toplam azot, protein ve as1-kazein içerikleri ise azalmıştır.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Araştırma veya Yayının adı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri.

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü (10pt)

Harun BAYTEKİN

Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Sağlamtimur,T.,Tansı, V., Tansı S. ve İnal, İ.

Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Mustafa OKANT

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

A. Gülşah BENGİSU

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

1977

2000

4

Proje veya Çalışma Durumu:

TARP-1774

5

Yayınlandığı Yer:

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

 Özet:

Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sulu koşullarında uygulanabilecek ekim nöbeti, sistemlerini saptamak amacıyla GAP-Koruklu Tarımsal Araştırma istasyonunda 1997-2000 yılları arasında üç yıl süreyle tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Kışlık ana ürünlerden buğday, arpa, mercimek, bakla ve kolzanın ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır, tane sorgum, soya ve ayçiçeği verimleri üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

En yüksek tane verimleri, mısırda mercimek+mısır/buğday+ayçiçeği, tane sorgumda mercimek+tane sorgum/pamuk, soyada buğday+soya/pamuk, ayçiçeğinde mercimek+ayçiçeği/pamuk şeklindeki ekim nöbeti sistemlerinden elde edilmiştir.

 

 

1

Araştırma veya Yayının adı:

Harran Ovası Sulu Koşullarında Uygulanabilir Ekim Nöbeti Sistemlerinin Toprağın Sıkışmasına Etkileri

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü (10pt)

Ali Rıza ÖZTÜRKMEN

Harran Üniv. Ziraat Fak. Toprak

A. Gülşah BENGİSU

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Mustafa OKANT

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Harun BAYTEKİN

Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

2001

2004

4

Proje veya Çalışma Durumu:

TOGTAG-2477

5

Yayınlandığı Yer:

TÜBİTAK, Ankara 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Özet: Bu çalışmada ekim nöbeti varyasyonlarından GAP Bölgesinde yaygın ve tavsiye edilebilecek olan sistemler Harran Ovası sulu ve kuru koşullarında karşılaştırılmıştır. Bu ekim nöbeti sistemlerden sulu ve kuru koşullarda yaygın olanlar, üzerinde toprak örneklemeleri yapılarak çalışılmış, bazı toprak özellikleriyle penetrasyon değerleri araştırılmıştır.

                Araştırma sonunda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanabilecek ekim nöbeti sistemleri içerisinde belli dönemlerde yonca yetiştiriciliğine ağırlık verilmesinin ve killi bünyeye sahip toprakların kısa süreli de olsa tarla trafiğinin azaltılmasının yararlı olacağı tespit edilmiştir. Kuru tarım uygulanan alanlarda toprak işleme dönemine dikkat edilmeli zamansız toprak sürümü ve ekim işlemlerinden kaçınılmalıdır. Toprak sıkışmasını önleyici tedbirlerin alınması yanında, 4-5 yılda bir dipkazan ve çizel gibi toprağı derin işleyen aletlerle taban patlama işlemlerinin yapılmasında yarar vardır.

 

 

1

Araştırma veya Yayının adı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Uygulanan Ekim Nöbeti Sistemlerinde Bazı kışlık Ana Ürünlerin Mısır, Tane Sorgum, Soya ve Ayçiçeği Verimlerine Etkileri.

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

Fakültesi ve Bölümü (10pt)

Harun BAYTEKİN

Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Sağlamtimur,T.,Tansı, V., Tansı S. ve İnal,

Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

Mustafa OKANT

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

A. Gülşah BENGİSU

Harran Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

1977

2000

4

Proje veya Çalışma Durumu:

TARP-1774

5

Yayınlandığı Yer:

Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003 Diyarbakır

 

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TÜBİTAK

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

 Özet:

Araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sulu koşullarında uygulanabilecek ekim nöbeti, sistemlerini saptamak amacıyla GAP-Koruklu Tarımsal Araştırma istasyonunda 1997-2000 yılları arasında üç yıl süreyle tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Kışlık ana ürünlerden buğday, arpa, mercimek, bakla ve kolzanın ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır, tane sorgum, soya ve ayçiçeği verimleri üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

En yüksek tane verimleri, mısırda mercimek+mısır/buğday+ayçiçeği, tane sorgumda mercimek+tane sorgum/pamuk, soyada buğday+soya/pamuk, ayçiçeğinde mercimek+ayçiçeği/pamuk şeklindeki ekim nöbeti sistemlerinden elde edilmiştir.