Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
Depolama
1.  
Ceylanpınar Kıraç Şartlarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Plantasyonlarinda Alt Bitki Olarak Yetiştirilebilecek Fiğ (Vicia sativa L.) +Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Verim Komponetlerine Etkisi Üzerine Araştırmalar
Bekir EROL  AK                                   İzzet ACAR                                                         İsmet BAYSAL                 
2.  
Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Ve İşlemesiz Tarımın Etkileri

Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN

Yrd.Doç.Dr. Gülşah BENGİSU Doç.Dr. Harun BAYTEKİN
3.  

 

4.  

 
5.  

 
6.  
 
7.  
 
8.  

 
 
 

1

Araştırma veya Yayının Adı:

Ceylanpınar Kıraç Şartlarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Plantasyonlarinda Alt Bitki Olarak Yetiştirilebilecek
Fiğ (Vicia sativa L.) +Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının 
Verim Komponetlerine Etkisi Üzerine Araştırmalar

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı :

Fakültesi ve Bölümü:

Tahir POLAT
HR.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

İzzet ACAR

HR.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

İsmet BAYSAL

HR.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yunus ŞILBIR

HR.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Bekir EROL  AK

HR.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1996

1998

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

 

GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 821-828, 1999.

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

TİGEM

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu araştırma, Ceylanpınar kıraç Şarflarında Antepfıstığı (Pistacia vera L) plantusvonlarmda alt bitki olarak yetist'ırilebilecek Fiğ ( Vida sativa. L.) + Arpa (Hordeum vulgare L.} karşım oranlarınm verim komponetlerine etkisini belirlemek amacıyla yüriitülimistiir. En fa:la yaş ot verimi (494.41 kg^ia) % 25 arpa •+- % 75 Fiğ karışımından elde edilmiştir. En düşük saf verim ise. saf arpadan (376.91 kg/da) elde edilmiştir.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organik Tarım
Birlikte Yetiştirme
Yabancı Ot
Su Ürünleri
Çevre Kirliliği
Gübreleme
Konservecilik
Diğer