Arama Görüşleriniz İçindekiler Ana Sayfa
Yağ Bitkileri Yem Bitkileri Hayvancılık T.Makinaları Hastalık Zararlılar Sebze Meyve Seracılık T.Ekonomisi Baharat Bit. Diğerleri
   Bölgede Arpa ile Yapılan Çalışmalar
 PAMUK
 BUĞDAY
 ARPA
 MISIR
 MERCİMEK
 FISTIK
 BİBER
 ÜZÜM
 TEZLER
1.  
 HARRAN OVASINDA YETİŞTİRİLEN İKİ SIRALI ARPA (Hordeum vulgare conv. distichon) ÇEŞİTLERİNDE  VERİM VE BAZI AGRONOMİK KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ 

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKTEM

Prof.Dr. Mustafa ÇÖLKESEN
2.  
Arpada (Hordeum vulgare L.) Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Stabilite Analizi              Doç.Dr. Abdullah Öktem
3.  
 
4.  

 
5.  

 
6.  

 
7.  
 
8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

1

Araştırma veya Yayının Adı:

 HARRAN OVASINDA YETİŞTİRİLEN İKİ SIRALI ARPA (Hordeum vulgare conv. distichon) ÇEŞİTLERİNDE  VERİM VE BAZI AGRONOMİK KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ

2

Araştırmacıların Ünvanı ve Adı  :

Fakültesi ve Bölümü:

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKTEM

HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Prof.Dr. Mustafa ÇÖLKESEN

KS.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

3

Başlama ve Bitiş Yılı :

1999

2000

4

Proje veya Çalışmanın Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2000, 4 (3-4 ):53-64

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 

7

Araştırmanın Türü:

Araştırma

8

Türkçe Özet

 

Bu çalışma Şanlıurfa-Koruklu ekolojik koşullarında 1998-1999 ve 1999-2000 yıllarında yürütülmüştür. Denemede 17 iki sıralı arpa çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre her iki yıl incelenen özellikler bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak önemli farlılıklar bulunmuştur. İki yıllık araştırma sonuçları ortalamalarına göre bitki boyu 55.57 (Kompact) ile 77.67 cm (Şahin-91), başak uzunluğu 5.14 ile (Esterel) 7.57 cm (Orbit), başakta tane sayısı 19.17 ile (Goldie) 27.55 adet/başak (Esterel), başakta tane ağırlığı 0.88 (Goldie) ile 1.21 gr (S8615), bintane ağırlığı 45.55 (Esterel) ile 56.73 (Şahin-91)  gr ve tane verimi 312.5 (Palomar) ile 471.3 kg/da (Şahin-91), protein oranı %10.79 (Kompact) ile %11.93 (Viva), >2.5 mm elek analizi %70.93 (Orbit) ile %84.80 (Viva) arasında değişmiştir. En yüksek verim Angora, Clarine, Şahin-91, Jubilant çeşitlerinde saptanmıştır. İki yıllık ortalamaya göre bütün çeşitlerin protein oranı %12’nin altındadır. >2.5 mm elek değerleri Angora, Esterel, Hege-1246, Orbit, Palomar ve Prisma çeşitlerinde %75‘in, diğer çeşitler ise %80’in üzerinde saptanmıştır.

 

   
   

1

Araştırma veya Yayının adı:

 Arpada (Hordeum vulgare L.) Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Stabilite Analizi

 

 

2

Araştırmacıların Adı:

 

Doç.Dr. Abdullah Öktem

HR.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr. Ahmet Engin

Efes Pilsen Bira ve Malt sanayi

Prof. Dr. Mustafa Çölkesen  

Sütçü imam Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 

 

3

Başlama ve Bitiş Yılı:

1998

2000

4

Proje vey aÇalışma Durumu:

Yayınlandı

5

Yayınlandığı Yer:

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,10(1), 31-37 (2004).   

6

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar:

 

7

Araştırma Türü

Araştırma

8

Türkçe Özet

ÖZET:  

 GAP bölgesinde 1998-2000 yılları arasında yürütülen arpa verim denemesinde Angora, Clarine, Goldie, Jubilant, Kaya, Kompakt, Krona, S.488/88, S.8615 ve Viva arpa genotiplerine bazı stabilite kriterleri uygulanmıştır. Lokasyon ve genotip üzerine yapılan birleşik varyans analizinde lokasyon, genotip ve lokasyon x genotip interaksiyonu %1 seviyesinde önemli bulunmuştur. Araştırmada kullanılan stabilite yöntemlerine göre; Kompakt ve Viva iyi adaptasyon gösteren genel uyum yeteneği yüksek genotipler olarak belirlenmiştir. Clarine, Jubilant  ve Viva iyi çevrelerde; S.448/88 ve S.8615 genotipleri ise kötü çevrelerde yüksek verimli genotipler olarak saptanmıştır. Krona iyi çevrelerde, Angora ve Kaya ise kötü çevrelerde düşük verimli genotip olmuştur. Toprak yapısına uygun genotiplerin seçilmesi, olumlu ve olumsuz çevre şartlarında verim istikrarını devam ettiren stabil çeşitlerin belirlendiği bu çalışma oldukça orijinaldir.